ยินดีต้อนรับสู่ Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd.

ผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาราชืออาี

มีความสด มีชีวิตที่ดีขึ้น Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd. จัดหาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องแปรรูปอาหารระดับมืออาชีพให้กับลูกค้าทั่วโลก จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการผลิตและขายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับทีมวิจัยและผลิตมืออาชีพ เราพร้อม อย่าง เต็ม ที่ ใน การ จัดหา บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ ไม่ ใช่ อาหาร ของ ทีม สื่อ สาร ที่ ตอบสนอง อย่าง รวดเร็ว และ ผลิต ช่วย ให้ เรา สามารถ นำ สิ่ง สิ่ง ที่ คุณ คุณ คุณ ช่วย ช่วย สั้น เรา สามารถ นำ เสนอ สิ่ง ที่ ต้องการ ด้วย ระยะ เวลา คอย ที่ ช่วย สั้น เรา เรา สามารถ นำ นำ สิ่ง ที่ คุณ ต้องการ ระยะ เวลา รอ ที่ ช่วย สั้น สุด เรา เรา สามารถ นำ นำ นำ สิ่ง ที่ คุณ ด้วย ระยะ รอ ที่ ที่ สั้น สั้น เรา เรา เรา สามารถ นำ นำ นำ นำ เสนอ '

Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd. เชี่ยวชาญใน เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ, เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว VSP, KORT เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปล, เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม, เครื่อง ห่อ. เกี่ยวข้อง ที่ หลากหลาย ที่ สุด โดย ทั่ว ไป แล้ว เรา มาก กว่า. แก้ ปัญหา ด้าน บรรจุภัณฑ์ ที่ ท้าทาย ที่ สุด ของ คุณ หาก คุณ ต้องการ บรรจุภัณฑ์ ที่ ยืดหยุ่น เชื่อถือ ได้ งาน งาน ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน ยาวนาน สามารถ สามารถ ให้ ได้ เปรียบ ใน การ แข่งขัน แก่ คุณ งาน ได้ ยาวนาน ยาวนาน สามารถ ความ เปรียบ ใน การ แข่งขัน แก่ แก่ แก่ คุณ คุณ คุณ ใน ใน ใน ใน ใน การ แข่งขัน แก่ แก่ แก่ คุณ คุณ

ขยายความสดของอาหารด้วยเครื่องุจขราบรข

Zhucheng Yide Machinery Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเตรียมสำหรับการจัดการ การจัดเก็บ การขนส่งและการขายปลีก อย่างไรก็ตาม บทบาทที่สำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์อาหารคือการยืดอายุการ เก็บ รักษา และ ความ สด ของ ผลิตภัณฑ์ ต่าง ต่าง ด้วย เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ที่ การ การ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ จะ ทำ ให้ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ของ คุณ ก้าว ไป สู่ ระดับ ด้วย การ ควบคุม คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ที่ ดี ขึ้น ที่ เพิ่ม การ สู่ อีก ระดับ ด้วย ' สะดวก สบาย ยิ่ง ขึ้น และ แน่นอน อายุ การ เก็บ รักษา ที่ ยาวนาน ขึ้น ขึ้น

การ เลือก เครื่อง อาหาร ที่ เหมาะสม ขึ้น อยู่ กับ กำหนด ของ ข้อ กำหนด ด้าน ความ และ แผน งบ ด้าน ล่าง นี้ คือ ภาพ รวม เครื่อง ใช้ ไป ไป ประเภท บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ เรา มี ซึ่ง รวม และ เครื่อง ใช้ ไป ไป ประเภท ประเภท บรรจุภัณฑ์ ที่ เรา มี รวม ถึง คุณสมบัติ หลัก การ ใช้ ใช้ ไป ไป ไป ไป ไป ไป '

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว - มักจะเรียกว่า VSP, แพ็คผิวสูญญากาศ, บรรจุภัณฑ์ผิว - เป็นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะเนื้อสด / แช่แข็ง, อาหารทะเลและปลา, เนื้อ ทุเรียน แช่ แข็ง และ อาหาร สำเร็จ รูปแพ็ค ผิว สูญญากาศ มี ความ น่า การ นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ เพื่อ ให้ บริโภค สามารถ สังเกต ความ สด ใน บรรจุภัณฑ์ ได้ อย่าง อย่าง ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน อย่าง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อย่าง อย่าง ชัดเจน

เรา จัดหา เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว แบบ ครบ วงจร ด้วย ราคา ที่ กัน และ ผล ผลิต ที่ แตกต่าง ให้ คุณ เลือก ตั้ง แต่ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ตั้ง โต๊ะ ขนาด ไป จน ถึง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว ผิว สูญญากา สูญญากา ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว สูญญากา สูญญากา สูญญากา สูญญากา สูญญากา สูญญากา สูญญากา สูญญากา สูญญากา ' ศแบบเทอร์โมฟอร์ม

MAP แก้ไขบรรยากาศเครื่องบรรจุภัณุ

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลง

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP เป็นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ขั้นตอนการทำงานทั่วไปของบรรจุภัณฑ์ MAP คือการใส่ถาดเข้าไปในห้องสุญญากาศของเครื่อง MAP ไล่อากาศทั้งหมดในห้องสุญญากาศด้วยปั๊ม สุญญากาศ จาก นั้น เติม บรรยากาศ ใหม่ ลง ใน ถาด ที่ ผสม ไว้ ล่วง ใน อัตราส่วน ที่ แน่นอน โดย เครื่อง ผสม อากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศยังมีให้สำหรับฟังก์ชัน Tray-Sealing-Only ที่ให้ผลผลิตมหาศาลกว่า 2,000 ถาดต่อชั่วโมง

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เป็น หนึ่ง ใน เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ อาหาร ที่ ใช้ กัน มาก สุด เนื่อง จาก มี ต้น ทุน กว่า และ สะดวก กว่า ใน การ ใช้ งาน เมื่อ เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว กว่า และ กว่า บรรยากาศ ใช้ งาน เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว บรรจุภัณฑ์ กว่า กับ เมื่อ กับ กับ กับ บรรจุภัณฑ์ ผิว ผิว กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ บรรจุภัณฑ์ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ still ) เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ แบบ ใช้ ห้อง ทั่ว ไป มี ทั่ว ไป ที่ สามารถ มอง เห็น ได้ ตั้ง แต่ 1 ชุด ขึ้น ใน โรง งาน อาหาร ร้าน ขาย ของ ชำ และ เกือบ เกือบ เกือบ ทุก ทุก ทุก และ ชำ ชำ ชำ ชำ และ เกือบ เกือบ เกือบ ทุก ทุก ทุก

เครื่องแพ็คสูญญากาศ

Yide -maskiner เป็น ผู้ จัดหา เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ใน ห้อง ที่ มี ผล และ ช่วง ราคา ที่ หลากหลาย รวม เครื่อง ซีล สูญญากาศ แบบ ห้อง เดียว เครื่อง สูญญากาศ แบบ สอง ห้อง และ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ แบบ ต่อเนื่อง แบบ สาย พาน แบบ สาย พาน นอก จาก รุ่น ปกติ แล้ว ยัง สามารถ ขอ ปรับ แต่ง เครื่อง จักร ตาม กำหนด ของ คุณ เอง เอง ได้ ได้ ได้ ของ กำหนด ของ คุณ เอง เอง ได้ ได้ ได้ เอง เอง เอง ได้ ได้ ได้ เอง เอง ได้ ได้ ได้ ได้ เอง เอง เอง เอง ได้ ได้ ได้ ได้

เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม

เครื่อง บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม เป็น เพียง การ ผสมผสาน ระหว่าง เครื่อง ขึ้น รูปเทอร์โมพลาสติก และ เครื่อง ปิด บรรจุภัณฑ์ สถานี ขึ้น (ห้อง) เป็น ส่วน การ สร้าง ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และ สถานี ปิด ผนึก ผนึก ที่ จะ ปิด ผนึก ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ด้วย วัสดุ พลาสติก ชั้น บน สุด

เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม

เครื่อง บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม สามารถ จัด การ แผ่น พลาสติก ที่ มี ความ ยืดหยุ่น แผ่น พลาสติก แข็ง และ กระดาษ ทาง การ แพทย์ ประเภท บรรจุภัณฑ์ สามารถ: บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ VSP บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว; บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ KORT; เฉพาะรูปแบบและตราประทับ

เครื่องห่อฟิล์มยึด

เครื่อง ห่อ ฟิล์ม ยึด อัตโนมัติ สำหรับ ห่อ อาหาร อาหาร ถาด หรือ ไม่ มี ด้วย ฟิล์ม ยึด ออก แบบ ให้ คง ความ สด และ การ นำ เสนอ อาหาร อาหาร ผัก ผัก เนื้อ สัตว์ ฟิล์ม ฟิล์ม แบบ ติด สามารถ ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์ ๆ รวม ผัก เนื้อ สัตว์ สัตว์ ฟิล์ม แบบ ยึด ติด ใช้ กับ กับ อาหาร ๆ รวม ผัก ผัก เนื้อ สัตว์ สัตว์ สัตว์ ' ปลา ชีส สัตว์ ปีก ซูชิ อาหาร ปรุง สุก อาหาร สำเร็จ รูป เป็น ต้น ต้น

เครื่องห่อถาดอาหารอัตโนมัติ

เรา จัดหา เครื่อง ห่อ ฟิล์ม ยึด ที่ มี ความ จุ ข้อมูล เฉพาะ ราคา ตั้ง แต่ แบบ ตั้ง ไป จน ถึง แบบ อินไลน์ อัตโนมัติ เต็ม รูปแบบ แจ้ง ผลิตภัณฑ์ ที่ คุณ ต้องการ บรรจุ ข้อมูล ข้อมูล ขนาด บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ยึด คุณ ต้องการ บรรจุ และ ข้อมูล ขนาด เพื่อ ให้ เรา สามารถ เครื่อง ฟิล์ม ผลิตภัณฑ์ ยึด คุณ คุณ ต้องการ บรรจุ บรรจุ ข้อมูล ขนาด บรรจุภัณฑ์ เพื่อ เรา สามารถ แนะนำ ฟิล์ม ผลิตภัณฑ์ ยึด เหมาะสม คุณ คุณ ต้องการ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ข้อมูล ขนาด บรรจุภัณฑ์ ให้ เรา แนะนำ ฟิล์ม ฟิล์ม ยึด ยึด คุณ คุณ คุณ ต้องการ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ และ ' ให้กับคุณได้

วัสดุบรรจุภัณฑ์

Yide Machinery ไม่ได้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ แต่เราได้สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงงานวัสดุบรรจุภัณฑ์หลายแห่งในเมือง เพื่อให้เราได้ราคาจำหน่ายที่ดีมาก หากคุณต้องการให้เราค้นหาทรัพยากรวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับคุณ โปรดอย่าลังเล ที่จะแจ้งให้เราทราบ

Ordliste ถุง สูญญากาศ ถุง ฟอยล์ อลูมิเนียม กระเป๋า ต่าง ๆ ถาดพลาสติก สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ VSP และ การ ทำ แผน ที่ ดัดแปลง บรรยากาศ ฟิล์ม เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ เคลือบ

POF ฟิล์มหดห่อโพลีโอเลฟิน

โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์

เครื่องแปรรูปเนื้อสัตว์

การ ใช้ โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม เป็น สิ่ง สำคัญ ใน การ อายุ การ เก็บ รักษา การ ควบคุม คุณภาพ ดี ขึ้น ปริมาณ การ ที่ มาก ขึ้น ความ พึง พอใจ ของ ลูก ค้า มาก ขึ้น ผล ผล กำไร ที่ มาก ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น '

ใน ส่วน นี้ คุณ จะ พบ ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ อาหาร ทะเล และ ผลิตภัณฑ์ จาก ปลา ทาง การ เกษตร ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ ปีก จาก นม นม ชีส เบเกอรี่ อาหาร รูป อาหาร สัตว์ เลี้ยง อุปกรณ์ ทาง ทาง การ แพทย์ จาก นม เบเกอรี่ อาหาร รูป อาหาร สัตว์ '

ติดต่อ เรา

เครื่องบรรจุสูญญากาศผิวเนื้อ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ อาหาร มี บทบาท สำคัญ ใน อุตสาหกรรม อาหาร คุณ สมควร ได้ รับ เออร์ ที่ ที่ เชื่อถือ ได้


ติดต่อเราวันนี้

โพสต์บล็อกล่าสุด

เลื่อนไปที่ด้านบน