เครื่องบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด

FFV ผลไม้ สด ตัด และ ผัก ตลาด ตลาด ขนาด และ ยัง คง เติบโต อย่าง รวดเร็ว ใน อุตสาหกรรม ผล ทาง การ เกษตร ตาม รายงาน ของ International fresh-cutprodukter $12 พันล้านต่อปี หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองและต้องการโดดเด่นจากฝูงชน คุณอาจพยายามใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสำหรับผลไม้สดและผักสด เครื่องบรรจุผักและผลไม้สด FFV ของเราตอบสนองความต้องการ ของ ตลาด สำหรับ การ ขาย ด่วน ใน วัน เดียว กัน และ เพื่อ ยืด การ การ เก็บ

เครื่องบรรจุผักและผลไม้สด

FFV ผักและผลไม้สดคืออะไร

ผักและผลไม้สดตัดเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีกระบวนการน้อยที่สุด (ทำความสะอาด ปอก หั่น หั่นเป็นลูกเต๋า) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน (สำหรับการปรุงอาหารเพิ่มเติม) และ/หรือรับประทานโดยตรง International Fresh-Cut Produce Association ( IFPA) กำหนด FFV ดังนี้:

ผลไม้หรือผักที่ผ่านการตัดแต่ง ปอกเปลือก หรือหั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ 100% ซึ่งได้รับการบรรจุหีบห่อเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารและรสชาติสูงโดยที่ยังคงความสด

สมาคมผลิตผลสดตัดนานาชาติ

ผลิตภัณฑ์ FFV ประกอบด้วยผักและผลคหม้:

  1. ผัก: ผักกาดหอม, ผักโขม, บร็อคโคลี่และกะหล่ำปลี, กะหล่ำปลี, แครอท, ขึ้นฉ่าย, หัวหอม, มันฝรั่ง, เห็ด, จิกามา, แตงกวา, กระเทียม, มะเขือเทศ, รากบัว ฯลฯ
  2. ผลไม้: พีช แอปเปิ้ล ลูก แพร์ กล้วย กีวี แตงโม สตรอเบอร์รี่ สับปะรด ขนุน มะละกอ มะม่วง แก้ว มังกร ฯลฯ

เหตุ ใด เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ และ ผัก สด จึง มี ความ สำคัญ

ผลไม้ และ ผัก ที่ หั่น เป็น เล็ก ๆ จะ ถูก แปร รูป สำหรับ พร้อม ใช้ หรือ รับประทาน ดัง นั้น แม้ ว่า มัน มัน จะ คง สภาพ ทาง สรีรวิทยา ผลิตภัณฑ์ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อย่าง อย่าง อย่าง ได้ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ' หลีกเลี่ยง ไม่ ได้ เนื้อเยื่อ ป้องกัน และ ที่ มี ผล ใน การ ป้องกัน คาย น้ำ จะ ทำ ให้ เกิด ทาง สรีรวิทยา และ ชีวเคมี ควบคู่ ไป กับ บุกรุก ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ไม่ เอื้อ ต่อ การ คุณภาพ ของ และ ผัก สด บุกรุก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จุลินทรีย์ ไม่ เอื้อ ต่อ การ คุณภาพ ของ และ ผัก สด แล้ว บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ไม่ เอื้อ ต่อ การ คุณภาพ ของ และ ผัก สด แล้ว บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ไม่ เอื้อ รักษา ของ ผลไม้ ผัก สด แล้ว บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ' ที่ เหมาะสม สามารถ ชะลอ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ ของ ผลไม้ และ สด ที่ ตัด ใหม่ โดย การ ปรับปรุง แวดล้อม ก๊าซ รอบ ผัก และ ผลไม้, เนื้อเยื่อ และ ความ เข้มข้น ของ ทาง เดิน หายใจ และ และ อายุ อายุ การ เก็บ รักษา ของ ของ พวก พวก

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ และ ผัก สด ตัด พร้อม วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม จะ ยืด อายุผลิตภัณฑ์ ช่วย ให้ คุณ ขยาย ธุรกิจ สู่ ขนาด ที่ ใหญ่ ใหญ่

เครื่องบรรจุผลไม้สด

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญสำหรสำุ

ผัก และ ผลไม้ สด ประเภท ต่าง มัก จะ ต้อง ใช้ เทคนิค การ ที่ แตกต่าง กัน เนื่อง จาก ความ ของ ระบบ ทาง เดิน หายใจ ปริมาณสาร อาหาร ของ สี น้ำตาล น้ำตาล ที่ แตกต่าง กัน วิธี บรรจุ หีบ ที่ ใช้ ก็ ของ ตาม ตาม น้ำตาล ที่ แตกต่าง กัน วิธี บรรจุ หีบ ที่ ใช้ ก็ ไป ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ที่ แตกต่าง กัน วิธี บรรจุ หีบ ที่ ใช้ ก็ ไป ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ที่ แตกต่าง การ หีบ ห่อ ใช้ ก็ ไป ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ' ระยะเวลาการขายที่ต่างกัน

ผักใบสดที่หั่นแล้ว (ขึ้นฉ่าย ผักกาดหอม ผักโขม ฯลฯ) มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและใบจะเสียหายได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้วิธีการบรรจุหีบห่อที่มีความดันสูง เช่น บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ แต่มักใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง มันฝรั่ง หั่น และ ลูก แพร์ มี แนวโน้ม จะ เกิด สี น้ำตาล และ เทคโนโลยี บรรจุ เช่น การ อบ ชุบ ด้วย ความ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง และ ฟิล์ม ที่ ได้ สามารถ ยับยั้ง การ สี น้ำตาล น้ำตาล ได้ อย่าง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ฟิล์ม ที่ ได้ สามารถ ยับยั้ง ' มาก รักษาคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสที่ดี ผักและผลไม้ของสโตนฟรุต (พีช พลัม แอปริคอต ฯลฯ) นั้นไม่ง่ายที่จะจัดเก็บเนื่องจากความเข้มข้นของการหายใจที่สูง และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ด้วย เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ

โดย ทั่ว ไป แล้ว สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ffv ที่ ต้องการ การ ขาย ใน วัน กัน กัน นั้น ง่าย ติดฟิล์มกันรอย ดีพอ; เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 3 วันขึ้ข KORT แก้ไขบรรยากาศบรรจุภัณฑ์ og บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ จะมีความจำเป็น

เครื่องบรรจุผักและผลไม้สด

ภาชนะ พลาสติก+ฝา ประเภท บรรจุภัณฑ์ มี ให้ เห็น ทั่ว ไป ตาม ท้อง ซึ่ง ไม่ ต้อง ใช้ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เฉพาะ

เครื่องห่อฟิล์มผักและผลไม้สด

การ ห่อ ด้วย ฟิล์ม ยึด เพียง ห่อ ผัก และ ผลไม้ สด ใน ที่ ทำ ไว้ ล่วง หน้า ประเภท นี้ ไม่ เปลี่ยน บรรยากาศ ของ บรรจุภัณฑ์ หรือ อากาศ ออก จาก ผลิตภัณฑ์ ดัง นั้น เหมาะ เหมาะ สำหรับ การ การ การ ออก ออก อายุ ผลิตภัณฑ์ ดัง นั้น จึง เหมาะ สำหรับ ขาย ใน วัน เดียว โดย ยืด ออก อายุ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ดัง นั้น นั้น เหมาะ สำหรับ การ ขาย วัน เดียว กัน ยืด ออก อายุ เก็บ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ดัง นั้น นั้น นั้น เหมาะ สำหรับ การ ใน วัน กัน ยืด ยืด อายุ อายุ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ดัง นั้น นั้น นั้น นั้น จึง ' รักษา

เครื่องบรรจุผักและผลไม้สด

เรา มี เครื่อง ห่อ. ที่ หน้าเครื่อง.

เครื่องพันฟิล์มแบบตั้งโต๊ะขนาด็นาด็ั
เครื่องห่อฟิล์มแบบตั้งโต๊ะ
เครื่องห่ออาหารฟิล์มยึดอัตโนมัติ
เครื่องห่อฟิล์มแนวตั้ง
สายการบรรจุหีบห่ออัตโนมัติ
เครื่องห่อฟิล์มแบบอินไลน์อัตโนมตโนมต

เครื่อง ตัด ผัก และ ผลไม้ สด เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง

ผลไม้ และ ผัก สด ที่ ตัด มี อายุ อายุ เก็บ รักษา สั้น เนื่อง การ การ ผลาญ ของ ระบบ ทาง หายใจ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา และ ผลไม้ สด ตัด โดย บรรยากาศ ภาย ' ภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผลิตภตัฌดดัฌ แต่ พึง ระลึก ไว้ เสมอ ว่า นี่ เป็น วิธี การ แก้ ปัญหา บรรจุภัณฑ์ ซับซ้อน ที่ ที่ สุด ด้วย. ผลิต ผล แต่ละ อย่าง ต้องการ อัตราส่วน ก๊าซ ไม่ ไม่.

คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ Kort ยัง ขึ้น อยู่ กับ ส่วน ต่อ ประสาน ระหว่าง อัตรา การ ของ ของ ผล ผลิต อัตรา การ ถ่าย โอน ก๊าซ ผ่าน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อัตรา ผล ถ่าย ถ่าย โอน ก๊าซ ผ่าน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

เครื่องบรรจุผักและผลไม้สด

ต่อ ไป นี้ คือ กรณี ต่าง ๆ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ffv ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ

  1. บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของรดากบวากบ: ตัด แล้ว และ สาร อาหาร ได้ ใน ระดับ หนึ่ง และ ยับยั้ง การ หายใจ หลัง จาก เก็บ รักษา ราก บัว สด ตัด 10 วัน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ldpe 0.04 มม. ปริมาณ O2 และ CO2 ในถุงถึงระดับไดนามิก
    สถานะ มี ความ สมดุล และ เอฟเฟกต์ บรรยากาศ ที่ ปรับ เปลี่ยน ทำ ใน เวลา อัน สั้น ซึ่ง เหมาะ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ของ ของ ราก สด ที่ ตัด แล้ว หาก ซึม ผ่าน ของ ต่ำ เกิน ไป จะ ไป สู่ ขาด ตัด ตัด แล้ว การ ผ่าน ของ ต่ำ เกิน ไป จะ นำ สู่ การ ขาด ขาด ตัด ตัด การ การ ผ่าน ของ ต่ำ เกิน จะ นำ ไป การ ขาด ขาด ขาด ขาด ตัด การ ซึม ซึม ต่ำ เกิน จะ นำ ไป การ ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด ซึม ซึม ต่ำ เกิน จะ นำ สู่ การ ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด ' ออกซิเจน และ การ สะสม ของ CO2 ซึ่ง จะ นำ ไป สู่ กลิ่น ความ แก่ และ การ เสื่อม ของ ผัก และ ผลไม้ สด ได้ ง่าย ง่าย
  2. บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของสลกงสลกะ: -4·Pa-16.6 ถูกนำมาใช้สำหรับ O21.4 ใน ถุงหลังจาก 1 วัน เมื่อเนื้อหาของกะหล่ำปลีและ CO2 ถึงสภาวะที่เหมาะสม ความสดและคุณภาพของกะหล่ำปลีชิปในถุงจะถูกเก็บไว้อย่างดี และสามารถยืดอายุการเก็บ รักษาได้ถึง 1 วัน
  3. บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของผดากผดหกง: ผล การ ศึกษา พบ ว่า บรรจุภัณฑ์. ดีขึ้น

วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด ที่ ตัด แล้ว สามารถ ทำ เป็น แบบ, ด้าน บน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ แต่ละ ชนิด รวม กัน ต้อง ใช้ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ที่ ที่ แตกต่าง

ผลิตภัณฑ์ FFV เครื่องบรรจุภัณฑ์ MAP – ก฀าา฀า

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ Kort ของ ผลไม้ และ ผัก สด ตัด คือ เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง. ด้วย การ ติดตั้ง ชุด ระบบ ล้าง ก๊าซ เพิ่มเติม และ เชื่อมต่อ แหล่ง ก๊าซ เครื่อง ดู ด ฝุ่น ใน ถุง แล้ว ด้วย ก๊าซ ไนโตรเจน โปรด ตรวจสอบ วิดีโอ ด้าน สำหรับ สำหรับ การ การ อ้างอิง

ผลิตภัณฑ์ ffv เครื่อง บรรจุภัณฑ์ kort - ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม ที่ ยืดหยุ่น ได้ ได้

บรรจุภัณฑ์ ประเภท นี้ ดำเนิน การ โดย เครื่อง บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม ที่ ใช้ ม้วน ฟิล์ม ยืดหยุ่น 2 ม้วน เพื่อ สร้าง บรรจุภัณฑ์ โดย อัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ FFV MAP เครื่องบรรจุภัณฑ์ – ถาดแข็งสำเร็จรูป + ฟิล์มปิดผนึก

เรามีชุดของ เครื่องบรรจุภัณฑ์ KORTตั้ง แต่ แบบ ตั้ง โต๊ะ ไป ถึง แบบ อัตโนมัติ ที่ มี ความ มาก ด้วย ความ ช่วยเหลือ เครื่อง ผสม ก๊าซ เครื่อง สามารถ และ ผัก สด ที่ ตัด แล้ว ใช้ ถาด ถาด ถาด ได้ ได้ ได้ ตาม ตาม ต้องการ ต้องการ โดย โดย โดย ของ เครื่อง จักร ใช้ ถาด ถาด ถาด เปลี่ยน ได้ ตาม ต้องการ โดย คำนึง ถึง ความ เครื่อง เครื่อง จักร ใช้ ใช้ ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ได้ ต้องการ โดย ไม่ ถึง ความ เครื่อง จักร ใช้ ใช้ ใช้ ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ถาด ' พลาสติก แข็ง สำเร็จ รูป และ ฟิล์ม ปิด ผนึก ด้าน บน โปรด ตรวจสอบ วิดีโอ ล่าง สำหรับ สำหรับ การ อ้างอิง

เครื่องซีลถาดผลไม้สดแบบตั้งโต๊ะ MAP
เครื่อง บรรจุผลไม้ สด ตัด แต่ง บรรยากาศ แบบ อินไลน์ 1,000-2,000 แพ็ค/ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์ ffv เครื่อง บรรจุภัณฑ์ kort - ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม แข็ง

เครื่อง บรรจุ หีบ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ด้วย ความ จะ ใช้ แบบ แข็ง ด้าน ล่าง สร้าง ถาด ด้าน โดย อัตโนมัติ และ ปิด ผนึก ด้วย ฟิล์ม สุญญากาศ ก๊าซ ก๊าซ ยืดหยุ่น ก่อน ที่ ที่ ถาด จะ ปิด สนิท เติม ฟิล์ม สุญญากาศ ก๊าซ ก๊าซ ยืดหยุ่น ยืดหยุ่น ก่อน ที่ ถาด จะ สนิท เครื่อง จะ การ ก๊าซ สุญญากาศ สุญญากาศ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ' ที่ จำเป็น ลง ใน บรรจุภัณฑ์ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ ของ ผลไม้ และ สด ที่ ที่ ตัด แล้ว

เครื่องบรรจุสูญญากาศผักและผลไม้้เ

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ หมาย ความ ว่า อากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ ถูก อพยพ ไป และ หลัง จาก ถึง ระดับ ที่ กำหนด ไว้ แล้ว กระบวน ปิด ผนึก จะ เสร็จ สิ้น เพื่อ ให้ สามารถ สิ่ง ของ เหล่า นี้ เป็น เวลา นาน สภาพ สภาพ แวดล้อม สุญญากาศ ให้ ให้ สิ่ง ของ นี้ ได้ เป็น เวลา ใน สภาพ สภาพ แวดล้อม แบบ สุญญากาศ สุญญากาศ ให้ สิ่ง ของ นี้ ได้ เป็น นาน ใน สภาพ แวดล้อม แบบ สุญญากาศ สุญญากาศ สุญญากาศ ให้ ' บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ โดย ทั่ว ไป ใช้ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ ไม่ สามารถ อากาศ ได้ หลัง จาก การ ดู ฝุ่น และ การ ปิด ผนึก และ และ ผัก ที่ ตัด แล้ว จะ ถูก ออก จาก อากาศ นอก ซึ่ง ไม่ เพียง หลีกเลี่ยง ปฏิกิริยา ของ แล้ว แล้ว จะ แยก จาก อากาศ นอก ซึ่ง ไม่ เพียง แต่ ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ของ ของ แล้ว แล้ว แยก แยก จาก อากาศ นอก ซึ่ง เพียง แต่ หลีกเลี่ยง ออกซิเดชัน ของ ของ ของ ของ แล้ว แยก ออก ออก นอก ซึ่ง เพียง แต่ หลีกเลี่ยง ออกซิเดชัน ของ ของ ของ ของ ของ ของ ออก ออก นอก ซึ่ง เพียง แต่ ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ' อาหาร เท่า นั้น แต่ ยัง ยับยั้ง การ และ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ ด้วย ความ เข้มข้น ของ การ หายใจ ยับยั้ง การ สังเคราะห์ เอทิลีน จึง ชะลอการ สุก การ แก่ แก่ ผัก และ ผลไม้ ที่ ตัด ใหม่ และ วัตถุประสงค์ ของ ของ การ เก็บ การ แก่ และ ผลไม้ ที่ ตัด ใหม่ ' รักษา ใน ที่ สุด วิธี การ ทำ ของ ของ สุญญากาศ นั้น เรียบง่าย และ ผล การ เก็บ ก็ ดี โดย เฉพาะ ยิ่ง สามารถ รักษา สี กลิ่น และ สัมผัส ของ ผลไม้ และ ผัก ที่ ตัด ใหม่ ได้ ดี ดี กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า ดี ดี ดี กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า '
อย่าง ไร ก็ ตาม บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ไม่ ยับยั้ง ยับยั้ง เจริญเติบโต และ การ สืบพันธุ์ แบคทีเรีย ที่ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ต้อง ใช้ ร่วม กับ เครื่อง ทำ ความ การ ฉาย ที่ รังสี บำบัด น้ำ โอโซน โอโซน เทคโนโลยี อื่น เพื่อ ให้ ได้ การ ที่ ที่ การ บำบัด น้ำ โอโซน และ เทคโนโลยี อื่น เพื่อ ให้ ได้ ถนอม ฉาย ที่ ดี รังสี บำบัด น้ำ ด้วย โอโซน เทคโนโลยี อื่น เพื่อ ให้ ได้ ถนอม ฉาย ที่ ดี ดี ดี น้ำ น้ำ โอโซน เทคโนโลยี อื่น เพื่อ ให้ ผล ถนอม ที่ ที่ ดี ดี ดี น้ำ น้ำ โอโซน เทคโนโลยี อื่น เพื่อ ให้ การ ถนอม ที่ ที่ ดี ดี บำบัด ' ขึ้น
เนื่อง จาก กระบวน การ บรรจุ สูญญากาศ จะ แรง แรง มาก ขึ้น ซึ่ง จะ โครง สร้าง เนื้อเยื่อ ของ ผลไม้ ผัก สด ที่ ตัด ใหม่ เช่น กล้วย โขม และ และ ผัก หอม ด้วย สัมผัส สัมผัส อ่อน นุ่ม ไม่ เอื้อ ต่อ โขม และ และ กาด หอม ด้วย สัมผัส ที่ อ่อน นุ่ม ไม่ เอื้อ ต่อ เก็บ และ และ นำ นำ หอม ด้วย เนื้อ สัมผัส อ่อน นุ่ม ไม่ เอื้อ ต่อ เก็บ และ และ นำ นำ นำ ด้วย ด้วย สัมผัส อ่อน นุ่ม ไม่ เอื้อ ต่อ เก็บ และ และ นำ นำ นำ ด้วย ด้วย สัมผัส อ่อน นุ่ม ไม่ เอื้อ จัด เก็บ และ และ นำ นำ หอม ' ไป ใช้ กับ ผลไม้ และ ผัก สด ที่ มี เนื้อ แข็ง เช่น มันฝรั่ง สด ราก บัว แครอท ฯลฯ สามารถ ผล ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น ขึ้น

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศมันดตงดดรัเ

การ ศึกษา แสดง ให้ เห็น อายุ การ เก็บ รักษา ชิ้น ราก บัว ที่ บรรจุ สูญญากาศ สามารถ เข้า ถึง 60-90 วัน ใน สภาพ แวดล้อม การ จัด เก็บ 0 ~ 5 ℃; คุณภาพลักษณะ ที่ ปรากฏ ของ มันฝรั่ง ที่ บรรจุ ใน สุญญากาศ นั้น ดี บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง และ ทอด สด ที่ ผ่าน การ น้ำ โอโซน โอโซน กับ การ บรรจุ ' คง ไว้ ซึ่ง รสชา ติ ดั้งเดิม สี คุณภาพ และ กลิ่น และ จำนวน จุลินทรีย์ ลด ลง

ทั้งหมดของเรา เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ สามารถ ใช้ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ของ ผัก และ ผลไม้ สด ตัด กับ ถุง สำเร็จ รูป รูป หรือ ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม

บทสรุป

บรรจุภัณฑ์ เป็น ส่วน สำคัญ ของ กระบวน ถนอม ผัก ผลไม้ สด ตัดสด และ ผลไม้ สด ตัด ใหม่ ประเภท ต่าง ต้องการ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ และ เครื่อง จักร บรรจุภัณฑ์ แตกต่าง กัน เพื่อ เพื่อ อาหาร เนื่อง จาก มี เฉพาะ ที่ กัน ดัง นั้น แตกต่าง จริง จริง เพื่อ อาหาร เนื่อง จาก มี เฉพาะ ที่ กัน ดัง นั้น ผลิต จริง จริง จริง จริง จริง อาหาร เนื่อง จาก มี เฉพาะ ที่ กัน ดัง นั้น ผลิต จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง อาหาร เนื่อง ลักษณะ ที่ แตกต่าง ดัง นั้น ผลิต จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง จริง ' ควร เลือก เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ถนอม อาหาร ที่ เหมาะสม ตาม ลักษณะ ของ วัตถุดิบ ผัก ผลไม้ สด ตัด ใหม่ ที่ กัน เพื่อ ให้ ได้ การ เก็บ เก็บ ที่ ดี ที่ สุด เกิด เกิด ประโยชน์ ประโยชน์ ทาง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ได้ ที่ ที่ ที่ ที่ และ เกิด ประโยชน์ ประโยชน์ ทาง ทาง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ประโยชน์ ที่ ที่ ที่ เกิด เกิด ประโยชน์ ทาง ทาง ทาง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ประโยชน์ ที่ ที่ เกิด เกิด ประโยชน์ ประโยชน์ ทาง ทาง '

หาก คุณ มี ความ คิดเห็น และ คำ ถาม เกี่ยว กับ เครื่อง จักร และ บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ และ ผัก สด โปรด ติดต่อ เรา

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


=

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน