เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อรมควัน

ใน บท ความ นี้ เรา จะ มี ภาพ รวม ของ เครื่อง ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ โซลูชัน การ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ รม ควัน บาร์บี บาร์บี คิว ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ แบบ ดั้งเดิม ผู้ บริโภค ชื่นชอบ ครอง ตำแหน่ง ที่ สำคัญ ใน ระบบ เนื้อ สัตว์ สัตว์ แบบ ที่ บริโภค ชื่นชอบ ครอง ตำแหน่ง ที่ สำคัญ มาก ระบบ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ เนื้อ สัตว์ สัตว์ ที่ ที่ บริโภค ชื่นชอบ ครอง ตำแหน่ง สำคัญ มาก ใน ผลิตภัณฑ์ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ สัตว์ ที่ ผู้ ผู้ ครอง ตำแหน่ง สำคัญ มาก ใน ผลิตภัณฑ์ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ผู้ ผู้ ครอง ตำแหน่ง สำคัญ มาก ระบบ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ' สัตว์ การ ผลิต และ การ บริโภค เนื้อรม ควัน และ บาร์บี คิว มี มาก ดัง นั้น จึง เป็น เรื่อง มาก ที่ จะ ต้อง นำ วิธี การ ที่ เหมาะสม มา มา เพื่อ ให้ ได้ อายุ เก็บ รักษา ยาวนาน ขึ้น ตาม ที่ เนื้อรม เนื้อรม มา เพื่อ ให้ ได้ อายุ เก็บ รักษา ยาวนาน ขึ้น ตาม ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เพื่อ ให้ ได้ อายุ เก็บ รักษา ยาวนาน ขึ้น ตาม ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เพื่อ ให้ การ รักษา ที่ ขึ้น ตาม ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม ' ควัน และ เนื้อย่าง บท ความ นี้ สรุปวิธี การ บรรจุภัณฑ์ แบบ ดั้งเดิม เช่น บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ og บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ ที่ สามารถ ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ ปรุง สุก ตลอด จน วิธี การ แบบ ใหม่ เช่น การ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ และ การ บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟ เพื่อ แนว ทาง ใน การ วิธี การ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม เนื้อรม ' ควันและบาร์บีคิว สำหรับการอ้างอิางอิา

‎

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศเนื้อรมควัน

ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ

บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ (VP) มีข้อดีของการป้องกันและการปิดผนึกที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อรมควันและเนื้อย่าง อากาศที่ตกค้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณออกซิเจนต่ำสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนและการเกิดออกซิเดชัน ของ ไขมัน และ โปรตีน ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ลด การ ระเหย ของ เพื่อ รักษา สี กลิ่น และ รสชา ดั้งเดิม ของ ผลิตภัณฑ์ เหมาะ สำหรับ การ เก็บ ใน ระยะ ระยะ ยาว ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ

เครื่องบรรจุสูญญากาศซี่โครงรมควมควร

มีหลายชนิด วัสดุบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ ด้วย การ แสดง ต่าง ๆ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ ที่ แตกต่าง กัน จะ ส่ง ผล ต่อ อายุ การ เก็บ รักษา ผลิตภัณฑ์ มี ข้อ กำหนด ต่อ ไป นี้ สำหรับ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ:

(1) คุณสมบัติกั้นแก๊ส. ป้องกัน ไม่ ให้ ออกซิเจน กลับ เข้า ไป ใน ถุง บรรจุภัณฑ์ และ หลีกเลี่ยง การ พันธุ์ ของ จุลินทรีย์ ที่ ใช้ ออกซิเจน เช่น โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต เทเรฟทาเลต โพลิเอทิลีน การ พันธุ์ ของ ของ เอไมด์ (โพลิเอไมด์ เรซิน pa หรือ ที่ เรียก ว่า ไนลอนโคพอลิเมอร์) โพลิไวนิลิดีน คลอไรด์ (โพลิไวนิลิดีน โพลิไวนิลิดีน, pvdc) ฯลฯ;

(2) สิ่งกีดขวางไอน้ำ. ป้องกัน การ ระเหย ของ ความ ชื้น ของ ผลิตภัณฑ์ เช่น เช่น pvdc โพลิโพรพิลีน ยืด (pp) ฟิล์ม โพลิเอทิลีน (โพลิเอทิลีน, pe) เป็น ต้น

(3) คุณสมบัติป้องกันน้ำหอม. ป้องกัน การ สูญเสียกลิ่น หอม ของ ผลิตภัณฑ์ และ ป้องกัน การ ผสม ข้า มรสชาติ ระหว่าง ต่าง ต่าง ๆ

(4) ต้านทานแสง. แสง จะ ทำ ให้ ผลิตภัณฑ์ ออกซิไดซ์ และ ส่ง ผล ต่อ สี อย่าง ไร ก็ ตาม หาก ผลิตภัณฑ์ ไม่ ถูก แสง แดด โดย สามารถ ใช้ ฟิล์ม ใส ได้ เช่น อลูมิเนียม ฟอยล์ เป็น ต้น;

(5) คุณสมบัติทางกล. มี ความ สามารถ ใน การ ป้องกัน ความ เสียหาย ของ ซีล และ การ ต้านทาน ฉีก ขาด เช่น เช่น pp เป็น ต้น

(6) พิมพ์ได้: ความไม่เป็นอันตรายทางสรีรวิทฯลา

ฟิล์ม/ซองพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในอาหาร ได้แก่ ฟิล์มพลาสติกธรรมดา (เช่น PVDC, PVA, PET เป็นต้น) ฟิล์มยืดยืด (เช่น ฟิล์มโพลีโพรพิลีน (โพลีโพรพิลีน, OPP) โพลีเอทิลี นเทเรฟทาเลต เอสเทอร์เรซิน (โพลีเอทิลีน โพลีเอทิลีน เชิง) terephthalat, opet), ฟิล์ม โพลีโพรพิลีน ที่ เน้น แกน สอง แกน แกน โพลีโพรพิลีน ที่ แกน เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น แกน, BOPP), ฟิล์มหดด้วยความร้อน, ฟิล์มยืดยืดหยุ่น (เช่น PVC, เอทิลีน-ไวนิลอะซีเตตโคพอลิเมอร์, EVA), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE)) ฯลฯ ตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ภายใต้บรรจุภัณฑ์สุญญากาศถูกแยกออกจากโลกภายนอก การซึมผ่านของก๊าซเป็นสิ่งสำคัญมากในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ภายใต้บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ความสามารถในการซึมผ่านของออกซิเจน ของ ฟิล์ม กั้น ที่ ใช้ โดย ทั่ว ไป สำหรับ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ คือ น้อย กว่า 100 ซม. 3/ตร.ม./24 ชม./atm (23°C, 0%rh)

ถุงสูญญากาศ

สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อรมควันและบาควบาคเนื่องจากพื้นผิวมีคราบไขมันจำนวนมาก และผลิตภัณฑ์จำนวนมากมีกระบวนการฆ่าเชื้อเพิ่มเติม (เช่น อุณหภูมิสูง ไมโครเวฟ ฯลฯ) วัสดุบรรจุภัณฑ์จึงควรมีข้อกำหนดต่อไปนี้ด้วย:

(1) ทน ต่อ อุณหภูมิ สูง เช่น PVDC, PA, PET, ฟิล์ม โพรพิลีน หล่อ หล่อ หล่อ โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน โพรพิลีน ต่อ ต่อ ต่อ ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน

(2) ความ สามารถ ใน.

(3) ทนน้ำมันได้ดี เช่น PP, PET เป็นต้น

การ ประยุกต์ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ใน ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ เนื้อย่าง

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สามารถ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา เนื้อ สด และ มี การ กัน อย่าง แพร่หลาย ใน ตลาด ปรุง สุก แต่ มี ความ แตกต่าง บาง ประการ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ กับ ปรุง สุก และ เนื้อ สด สด บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สด สด สด สด สด บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ' ของ เนื้อ สด มี จุด ประสงค์ หลัก หลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยง ลด การ เน่า เสีย ให้ กิจกรรม ของ เอนไซม์ บาง ปรับปรุง ความ นุ่ม ลด การ สูญเสีย น้ำ สูญเสีย การ ปรุง ประกอบ ฯลฯ และ ประกัน ประกัน แดง สด การ ขาย การ สูญเสีย ปรุง ปรุง อาหาร ฯลฯ และ ประกัน สี แดง สด การ ขาย การ สัตว์ การ ปรุง สุก สุก ฯลฯ และ รับ ประกัน แดง สด การ ขาย การ สัตว์ การ ปรุง สุก สุก สุก และ และ ประกัน แดง สด การ ขาย การ สัตว์ ปรุง ปรุง สุก สุก สุก และ และ ประกัน แดง สด การ ขาย เนื้อ สัตว์ ปรุง ปรุง สุก สุก ฯลฯ ' ควร คำนึง ถึง ปัจจัย ต่าง ๆ เช่น การ คาย น้ำ การ ออกซิเดชั่น เปลี่ยน สี และ การ สูญเสียรสชาติ การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ และ บรรจุภัณฑ์ ถุง ธรรมดา ไส้กรอก แดง ฮาร์บิน ตาม ลำดับ ตัดสิน อายุ การ เก็บ รักษา ด้วย ด้วย ค่า ค่า ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ' TBARS, TVB-N และ การ ประเมิน ทาง ประสาท สัมผัส ตัวอย่าง ที่ บรรจุ สุญญากาศ ถึง ถึง อายุ การ เก็บ รักษา ของ ประเมิน ทาง ประสาท สัมผัส ใน วัน ที่ 32 เปรียบเทียบ กระทบ ของ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ และ ห่อ พลาสติกต่อ ลักษณะ การ เก็บ เก็บ ของ ที่ เป็ด เค็ม และ ระดับ ของ การ เกิด ออกซิเดชัน และ การ เสีย ตัดสิน. บรรจุ ใน ห่อ พลาสติก มี สาเหตุ หลัก จาก การ เสื่อม คุณภาพ ทาง สัมผัส และ ไข มัน ออกซิเดชั่น และ หืน ที่ เกิด จาก เชื้อรา อายุ การ ' และ บรรจุภัณฑ์ ธรรมดา (ถุง ฟิล์ม โพลีเอทิลีน โพลีเอทิลีน โพลีเอทิลีน ต่อ ต่อ ต่อ ถุง ถุง ถุง ถุง ถุง ถุง ถุง ถุง คุณภาพ คุณภาพ ของ ไก่ ย่าง การ เก็บ รักษา รักษา TVB-N, ค่า Av, ค่า POV, จำนวน โคโลนี ทั้งหมด และ การ ประเมิน ทาง ประสาท สัมผัส ถูก วัด ที่ 7-14 ° C พบ ว่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สามารถ ทำ ให้ การ ประเมิน ทาง ประสาท สัมผัส ไก่ ย่าง ช้า ลง ได้ การ เสื่อม และ การ หืน จาก ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ระหว่าง การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา เก็บ การ การ การ ระหว่าง ระหว่าง การ เก็บ เก็บ รักษา

เครื่องบรรจุสูญญากาศเนื้อรมควัน

แตกต่าง จาก เนื้อ สด ที่ มี วัสดุ ที่ ที่ การ ป้องกัน ที่ เหมาะสม ทั่ว ไป แล้ว วัสดุ บรรจุภัณฑ์ มี การ ป้องกัน สูง เท่า นั้น ที่ รักษา คุณภาพ วัสดุ ที่ ได้ ของ สัตว์ สัตว์ สุก ได้ กว่า จาก การ รักษา วัสดุ วัสดุ รับประทาน ได้ ของ สัตว์ ปรุง สุก ได้ กว่า จาก การ ว่า คุณภาพ วัสดุ บรรจุ บรรจุ ได้ ของ เนื้อ สัตว์ สุก ได้ กว่า จาก การ ว่า คุณภาพ วัสดุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ของ ของ สัตว์ สุก ได้ กว่า จาก การ ว่า วัสดุ วัสดุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ของ ของ สัตว์ สุก ได้ กว่า จาก พบ ว่า วัสดุ วัสดุ บรรจุ บรรจุ ได้ ' ‎ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี การ ป้องกัน สูง 39.21 (การ เคลือบ PET · SiO0.28/ไนลอน 3/CPP ที่ ปรับปรุง แล้ว อัตรา การ ส่ง ผ่าน ออกซิเจน (2.24 ± 1) cm2/(ตร.ม. · 15 ชม.)); วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีอุปสรรคสูง 0.21 (การเคลือบ Kurarister/OPET/CPP, อัตราการส่งผ่านออกซิเจน (0.02±3) cm24/(m2·0.09h)) บรรจุภัณฑ์สุญญากาศสำหรับไก่ย่างตามลำดับ สุดท้ายพบว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ มี อุปสรรค สูง สามารถ ชะลอการ ออกซิเดชั่น ไขมัน ของ ไก่ ย่าง รักษา สี ป้องกัน การ สูญเสียรสชาติ และ รักษา คุณภาพ กิน ของ ไก่ ย่าง ดี still ออกซิเจน 0.01ml/(m3.d)), ถุง เคลือบอลูมินา (PET/AL2O24/NY/PE, 52.8436ml/(m2.d)), ถุง เคลือบ ซิลิก้า (PET/SiO2/NY/PE, 3 ml/(m0.908492.d)) และ ถุง อลูมิเนียม ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ฟอยล์ ของ ค่า ทาง กายภาพ และ ทาง เคมี เบคอน ใน ถุง ธรรมดา เป็น ที่ ชัดเจน ที่ สุด และ ถุง ฟอยล์ ที่ มี คุณสมบัติ กั้น สูง เป็น มี ผล ผล กว่า ใน การ คุณภาพ ของ เบคอน และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ดี มี ผล ใน การ คุณภาพ ของ เบคอน '

มีข้อเสียบางประการเมื่อบรรจุเนื้อสดแบบสูญญากาศ อากาศในถุงบรรจุภัณฑ์จะถูกระบายออกระหว่างการบรรจุแบบสุญญากาศ และปริมาณออกซิเจนจะลดลง myoglobin ของเนื้อสดไม่สามารถรวมออกซิเจนเพื่อสร้าง oxymyoglobin ได้ และสีแดงเข้ม หรือ หาก เนื้อ เป็น สี ม่วง จะ เข้าใจ ผิด ว่า เป็น เนื้อ ไม่ สด และ สี แดง สด ที่ ผู้ บริโภค ชื่นชอบ จะ กลับ คืน มา หลัง จาก เปิด บรรจุภัณฑ์. เนื้อ สัตว์ ที่ ปรุง สุก จะ ไม่ ปัญหา ปัญหา สี ไม่ ดี ซึ่ง เกิด จาก ดี ซีไมโอโกลบิน ใน เนื้อ สด จาก ไมโอโกลบิน จะ สลาย ตัว หลัง เนื้อ ได้ รับ ความ ร้อน ตัว เป็น คอมเพล็กซ์ ของ โกลบิน โกลบิน และ และ และ และ และ โกลบิน โกลบิน โกลบิน และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ' เมทฮีโมโครม ซึ่ง เป็น สี ทั่ว ไป ของ ปรุง ปรุง นั่น คือ สี เทา นอก จาก นี้ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ เพิ่ม การ สูญเสีย น้ำ ใน เนื้อ ดิบ เนื้อ สุก ได และ คณะ พบ ที่ อุณหภูมิ การ เก็บ รักษา 0-4 ° C เมื่อ เนื้อ สุก ได คณะ พบ ที่ อุณหภูมิ การ เก็บ รักษา 70-2 ° C เมื่อ เทียบกับบรรจุภัณฑ์ถาดธรรมดา บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงออกซิเจนสูง (30%O2+0.4%CO30) และบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ CO (2%CO+69.6%CO2+4%N15) การสูญเสียน้ำผลไม้ของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ เนื้อ หมูเย็น สด เพิ่ม ขึ้น อย่าง มี นัย สำคัญ และ การ ต้าน เชื้อ แบคทีเรีย ไม่ ดี ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ทั้ง สอง การ ศึกษา พบ ว่า เมื่อ เก็บ ' %CO20+2%N80; 2%CO50+2%N50; 2%CO80+2%N20) ไส้กรอก ภาย ใต้ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ได้ รับ ผล กระทบ จาก ความ ดัน ต่ำ การ สูญเสีย น้ำ ผลไม้ เพิ่ม ขึ้น อย่าง มี นัย สำคัญ.

เครื่องบรรจุสูญญากาศเนื้อบาร์บีค

นอก จาก นี้ เกี่ยว กับ แบคทีเรีย ที่ ให้ ให้ เสีย ใน เนื้อ สัตว์ สัตว์ ที่ ปรุง สุก แล้ว ความ คล้ายคลึง กับ เนื้อ ดิบ มาก แบคทีเรียกรด มี ความ สภาวะ สัมพันธ์ ใกล้ชิด กับ การ การ เสีย ของ สด แช่ เย็น มี สภาวะ สภาวะ อย่าง ใกล้ชิด กับ การ เน่า เสีย ของ สด แช่ เย็น สุญญากาศ ความ สภาวะ ไมโคร ไมโคร ใกล้ชิด กับ คุณภาพ การ เสีย ของ สด แช่ เย็น สุญญากาศ ความ สภาวะ ไมโคร ไมโคร ไมโคร กับ กับ การ เสีย ของ สด แช่ เย็น สุญญากาศ สภาวะ สภาวะ ไมโคร ไมโคร ไมโคร กับ กับ การ เสีย ของ สด แช่ บรรจุ สุญญากาศ สภาวะ สภาวะ ไมโคร ไมโคร ใกล้ชิด ' แอโรบิกที่เกิดจากการบรรจุแบบสุญญากาศในเนื้อปรุงสุกยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียกรดแลคติคที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำ Hu Ping และคนอื่นๆ พบว่าจุลินทรีย์หลักในแฮม รม ควัน ชิ้น ที่ บรรจุ สุญญากาศ แบคทีเรียกรด แลคติก รอง ลง มา คือ คือ คือ enterobacteriaceae และ pseudomonas โดย มี Staphylococcus และ Micrococcus จำนวน น้อย และ การ ปนเปื้อน ของ ยีสต์ และ และ พบ ว่า แบคทีเรีย ที่ ที่ หลัก ใน ช่วงการ รักษา รักษา ปนเปื้อน ปนเปื้อน ของ ยีสต์ และ คณะ พบ แบคทีเรีย แบคทีเรีย ที่ เสีย ใน ใน ช่วงการ รักษา รักษา ปนเปื้อน ปนเปื้อน ของ เซียวเซียง และ คณะ ว่า แบคทีเรีย ที่ เน่า ใน ใน ช่วงการ รักษา รักษา รักษา ปนเปื้อน ของ ยีสต์ เซียวเซียง คณะ พบ แบคทีเรีย ที่ เน่า ใน ใน ช่วงการ รักษา รักษา รักษา ปนเปื้อน ของ ของ เซียวเซียง และ คณะ ว่า แบคทีเรีย เน่า ใน ใน ช่วงการ รักษา รักษา รักษา รักษา ปนเปื้อน ของ ยีสต์ เซียวเซียง คณะ พบ แบคทีเรีย ที่ เสีย ใน ช่วงการ ช่วงการ รักษา รักษา รักษา รักษา ปนเปื้อน ของ เซียวเซียง และ คณะ ว่า แบคทีเรีย เน่า ใน ใน ช่วงการ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา ของ ' เริ่ม ต้น ของ เนื้อ ผลึก บรรจุ สุญญากาศ. กระบวนการฆ่าเชื้อจะลดลงอย่างมียคมียค

โดย สรุป ใน ฐานะ ที่ เป็น ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ ปรุง สุก ชนิด ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ บาร์บี คิว ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ได้ อย่าง ประสิทธิภาพ โดย ใช้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ที่ มี บรรจุภัณฑ์ ที่ มี การ ป้องกัน สูง แต่ แต่ จะ จะ ประสิทธิภาพ โดย บรรจุภัณฑ์ ที่ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ การ ป้องกัน สูง แต่ แต่ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ' เพิ่ม การ สูญเสีย น้ำ ของ ผลิตภัณฑ์ ใน ขณะ ที่ ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ อยู่ ภาย ใต้ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ มี วิจัย เพียง เล็กน้อย เกี่ยว กับ ความ หลากหลาย ของ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ของ สุญญากาศ เพียง เกี่ยว กับ ความ หลากหลาย ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์

i

ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยารรยาร

ข้อได้เปรียบหลักของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (MAP) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อรมควันและบาร์บีคิวคือการปรับองค์ประกอบของก๊าซในภาชนะบรรจุภัณฑ์อย่างแข็งขัน และรักษาให้ค่อนข้างคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อยับยั้งการแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์ และ การ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน จึง ช่วย รักษา ปรับปรุง สัตว์ คุณภาพ และ ยืด อายุ การ รักษา งาน วิจัย บาง ชิ้นพบ เนื้อ สัตว์ ปีก ปรุง สุก และ เนื้อ บ่ม สุก ' บรรจุภัณฑ์ ที่ ไม่ ปรับ บรรยากาศ ใน ขณะ ที่ สามารถ เก็บ ไว้ ได้ ได้ 5-16 วัน และ 1-21 วัน ภาย ใต้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ. แต่ ต้น ทุน การ ผลิต นั้น สูง กว่า และ ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ ง่าย ต่อ การ เขย่า ใน บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ผล ต่อ รูปลักษณ์ และ และ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง เนื้อนก กระทารม ควัน

ก๊าซที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศมักเป็น CO2, O2 และ N2 รวมทั้ง CO, N2O และ Ar โดยทั่วไป จะใช้ก๊าซประมาณ 2 ถึง 4 ชนิด และอัตราส่วนของเนื้อหาจะถูกปรับให้ตรงกับความต้องการในการถนอมเนื้อสัตว์ ประเภท ต่าง ๆ อัตราส่วน ของ ก๊าซ แต่ละ ชนิด ใน การ ถนอม ผลิตภัณฑ์ เนื้อ ทั่ว ไป แสดง ใน ตาราง ที่ 1 ด้าน ล่าง

ก๊าซ ที่ ใช้ ใน การ บรรจุ เนื้อ สัตว์ และ ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ประเภทผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์องค์ประกอบและอัตราส่วนของแก๊สประเทศที่สมัคร
เนื้อสด (5~12d)70%O2+20%CO2+10%N2 หรือ 75%O2+25%CO2Europa
เนื้อสับสดและไส้กรอก33.3%O2+33.3%CO2+33.3%N2สวิตเซอร์แลนด์
เนื้อสับสด70 % O2+30 % CO2สห ราช อาณาจักร
ไส้กรอกรมควัน75%CO2+25%N2เยอรมนีและกลุ่มประเทศนอร์ดิก
ไส้กรอกและเนื้อสำเร็จรูป (4-8 สัปดาห)75%CO2+25%N2
สัตว์ปีก (6~4d)50%O2+25%CO2+25%N2เยอรมนีและกลุ่มประเทศนอร์ดิก
หมูย่าง30%CO2+70%N2Kina
ซอสเนื้อ5%O2+70%CO2+25%N2Kina

ออกซิเจน

หน้าที่หลักของ O2 ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศคือการส่งเสริมการสร้างออกซีไมโอโกลบินเพื่อรักษาสีแดงสดของเนื้อสด ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน และให้ออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการเผาผลาญอาหาร อย่างไรก็ตาม การมี O2 นี้มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน และการเกิดออกซิเดชันและความหืนของกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าในเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้ว

คาร์บอนไดออกไซด์

หลักการเก็บรักษา CO2 มีดังนี้ (1) สารยับยั้งจุลินทรีย์ CO2 แทนที่ O2 ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและราที่ใช้ออกซิเจนส่วนใหญ่ ยืดระยะความล่าช้าของการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และลดความเร็วของระยะการเจริญเติบโตของลอการิทึม (2 ; โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ รบกวนการเผาผลาญปกติของเซลล์ และส่งผลต่อการทำงานของ ATPase ในไมโตคอนเดรีย ทำให้ ATP ลดลง จึงช่วยลดพลังงานที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของเมตาบอลิซึมของร่างกาย จุลินทรีย์ ต่าง ๆ มี ความ ไว ต่อ CO2 ต่าง กัน โดย ทั่ว ไป แล้ว 2% ถึง 3% (อัตราส่วน อัตราส่วน ตร บรรยากาศ) ของ CO3 สามารถ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ ยีสต์ รา และ แบคทีเรีย ได้ ใน ช่วง เข้มข้น เข้มข้น 2-2% ฤทธิ์ ต้าน เชื้อ แบคทีเรีย ของ CO5 มี ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความเข้มข้น เมื่อความเข้มข้นสูงกว่า 50% การเพิ่มขึ้นของฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของ CO2 นั้นค่อนข้างน้อย เมื่อความเข้มข้นถึง 0%-20% การเพิ่มความเข้มข้นมีผลอย่างมาก ผลกระทบของจุลินทรีย์ส่วน ใหญ่ไม่ชัดเจน ความสามารถในการละลายของ CO2 จะแปรผกผันกับอุณหภูมิ อุณหภูมิต่ำ (20-2°C) จึงมีผลเสริมฤทธิ์กัน อย่างไรก็ตาม การมี CO50 ที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้เกิดก๊าซที่เป็นกรดซึ่งมีกรดคา ร์บอนิก ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ยว การดูดซับ CO60 จากเนื้อสัตว์จะทำให้ปริมาตรของก๊าซลดลง ทำให้บรรจุภัณฑ์ยุบ ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าบรรจุภัณฑ์ไม่แน่นหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ชำรุด

ไนโตรเจน

N2 ส่วนใหญ่จะใช้เป็นก๊าซบรรจุในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ สำหรับเนื้อปรุงสุก N2 ไม่สามารถผ่านวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ง่าย และไม่ง่ายที่จะถูกดูดซึมโดยผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ซึ่งสามารถป้องกันการยุบตัวของบรรจุภัณฑ์ที่ เกิด จาก CO2 นอก จาก นี้ N2 ยัง ใช้ เพื่อ แยก แยก O2 ซึ่ง จะ ช่วย ยับยั้ง การ หืน จาก ออกซิเดชัน และ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ของ ยับยั้ง ยับยั้ง ออกซิเดชัน และ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์

คาร์บอนมอนอกไซด์

บทบาทหลักของ CO ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศคือการทำให้เนื้อสดมีสีแดงสดที่เสถียร ซึ่งเกิดจากการรวมกันของ CO และ myoglobin เพื่อสร้าง carboxymyoglobin CO ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ที่ชะลอการเกิดออกซิเดชันของไมโอโกล บิน เพิ่ม ความ คง ตัว ของ ออกซิเดชัน และ ยัง เพิ่ม ความ อีก ด้วย แม้ ว่า ก๊าซ อื่น ยัง สามารถ ยืด อายุ การ รักษา รักษา เนื้อ ได้ แต่ ผล กระทบ ของ อื่น ๆ จะ จำกัดเนื่อง จาก การ เกิด ของ ไมโอโกลบิน เมต ผล ผล กระทบ ก๊าซ ๆ จะ จำกัดเนื่อง จาก การ เกิด ออกซิเดชัน ไมโอโกลบิน ต่อ เมต เมต ผล ผล ก๊าซ ก๊าซ ๆ จะ จำกัดเนื่อง จาก เกิด ออกซิเดชัน ของ ต่อ เมต เมต เมต เมต ผล ก๊าซ อื่น อื่น จำกัดเนื่อง จาก เกิด ออกซิเดชัน ของ ต่อ เมต เมต เมต เมต เมต เมต อื่น อื่น จำกัดเนื่อง จาก เกิด ออกซิเดชัน ไมโอโกลบิน ต่อ เมต เมต เมต เมต เมต เมต เมต ' ไมโอโกลบิน ซึ่ง ทำ ให้ เนื้อ สัตว์ เปลี่ยน สี หาก เติม co จำนวน เล็กน้อย ลง ใน ก๊าซ ผสม จะ สามารถ ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ นี้ ได้

อาร์กอน

Ar เป็นก๊าซเฉื่อยที่มีกิจกรรมต่ำ ซึ่งแตกต่างจาก N2 ซึ่งสามารถแยก O2 ได้เพียงอย่างเดียว แต่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน (แม้ในที่ที่มี O2) แต่ค่าใช้จ่ายสูง และบางครั้งผลของการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ก็ไม่ชัดเจนนัก

วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบารศ

สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ถาดพลาสติกและฟิล์มปิดด้านบน) บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศควรเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติกั้นสูง และรักษาความชื้นและก๊าซรอบๆ ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ให้ค่อนข้างคงที่ในระหว่างการเก็บรักษา เนื่องจากฟิล์มบรรจุ ภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีความสามารถในการซึมผ่านของ CO2 และ O2 ต่างกัน ดังนั้นควรเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถในการซึมผ่านที่เหมาะสมตามส่วนประกอบของก๊าซและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความสามารถ ใน การ ขึ้น รูป ทาง ความ ร้อน และ คุณภาพ การ ปิด ผนึก ของ บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ คอมโพสิต เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ คอมโพสิต เช่น เช่น เช่น คอมโพสิต และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ และ บรรจุภัณฑ์ คอมโพสิต เช่น เช่น เช่น คอมโพสิต และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ และ บรรจุภัณฑ์ คอมโพสิต คอมโพสิต เช่น เช่น เช่น และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ still

การ ประยุกต์ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใน ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ เนื้อย่าง

จาก การ ศึกษา. การบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของเนื้อสดโดยทั่วไปจะมากกว่า 70% และความเข้มข้นของ O80 คือ 2% ถึง 20% หรือความเข้มข้นต่ำ (น้อยกว่า 30% โดยปกติคือ 2%) ของ CO ใช้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงที่ปราศจากออกซิเจน . แต่ สำหรับ เนื้อ สัตว์ ปรุง สุก การ บรรจุ ดัดแปลง บรรยากาศ หลีกเลี่ยง การ ใช้ ออกซิเจน ความ เข้มข้น เนื่อง จาก เนื้อ สัตว์ ที่ สุก ไม่ ต้องการ ออกซิเจน ใน การ รวม ตัว ไมโอโกลบิน เพื่อ สร้าง สี สด ที่ เป็น ของ ของ เนื้อ ออกซิเจน รวม รวม ไมโอโกลบิน เพื่อ สี แดง สด ที่ เอกลักษณ์ ของ ของ เนื้อ สด ออกซิเจน ออกซิเจน รวม ไมโอโกลบิน เพื่อ สี แดง สด เป็น เอกลักษณ์ ของ เนื้อ สด ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน รวม ' ที่ มี ความ เข้มข้น สูง จะ ทำ ให้ ไขมัน และ โปรตีน ออกซิไดซ์ ผล ให้ คุณภาพ ทาง ประสาท สัมผัส ลง และ เพิ่ม การ เหม็น หืน จาก ออกซิเดชั่น ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ของ ลิพิด ให้ เกิด ไฮโดรเปอร์ ออกไซด์ ซึ่ง ต่อ ต่อ มา มา ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ มา มา มา มา มา มา มา มา มา ' ถูก ออกซิไดซ์ เป็น แอลกอฮอล์ อัลดีไฮด์ คีโตน ฯลฯ ยัง ยัง ทำ ให้ เกิด การ เสีย สภาพ ของ โดย การ กระตุ้น การ ข้าม ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ของ โปรตีน ช่วย ความ นุ่ม ความ ชุ่ม ฉ่ำ รสชาติ ของ เนื้อ สัตว์ จึง จึง ลด ลด ลด ลด ลด จึง จึง จึง ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ' คุณภาพในการรับประทาน ศึกษาผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (2%, 20%, 2%, 40% และ 80% O1, 0.4% CO40 และส่วนที่เหลือเติมด้วย N50) ต่อความนุ่มของสเต็กและการออกซิเดชันของโปรตีน และพบว่าปริมาณ O60 ที่เพิ่มขึ้น (>70%) จะ ความฉ่ำและความนุ่มของสเต็กที่ปรุงลดลง ค่า TBARS และปริมาณคาร์บอนิลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนสูงเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปรตีน และไขมัน การใช้บรรจุภัณฑ์ด ัดแปลงบรรยากาศ (80%O2+20%N2+2%CO2; 50%N15+2%CO35; 2%N50+2%CO60) และบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ” morcilla ” (ไส้กรอกเลือดสเปน) คุณจะพบว่า CO2 ความเข้มข้นสูง (40%N2+40%CO2) สามารถยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน และ การมีออกซิเจนช่วยเร่ง ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมัน

เครื่องบรรจุไส้กรอกเนื้อรมควัุดาัุ

ดัง นั้น ส่วน ประกอบ และ อัตราส่วน ของ ก๊าซ ที่ ใช้ ใน ปรุง สุก และ เนื้อ สด จึง แตกต่าง โดย ปกติ อัตราส่วน ก๊าซ ของ เนื้อ ' สามารถใช้ 80% CO2 + 20% N2 ได้ เนื่องจากไมโอโกลบินได้รับความร้อนและทำให้เสียสภาพธรรมชาติ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ O75 และ CO การปกป้องสีและปราศจากออกซิเจนเพื่อยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน และจากการศึกษาบางชิ้น แสดงให้เห็นว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศซึ่งประกอบด้วยก๊าซผสมของ CO2 และ N25 ในการบรรจุอาหารที่ปรุงสุก เช่น บาร์บีคิวและปลารมควัน (นักเก็ตปลาทอด) มีจำนวนแบคทีเรียสูงกว่าอาหารอื่นก่อนบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น ความเข้มข้นของ CO2 ในก๊าซผสมควรสูงกว่าอาหารอื่น มากกว่า 2% นอกจากนี้อายุการเก็บรักษาของเนื้อปรุงสุกจะแตกต่างจากเนื้อสด จากการศึกษาพบว่าเนื้อแดงสดและเนื้อไก่สดตัดแต่งภายใต้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลง บรรยากาศสามารถเก็บไว้ได้นาน 2-2าำกาำกัาำกา เนื้อไก่ปรุงสุกและเนื้อปรุงสุกเก็บได้นาน 2-70 วัน และ 6-10 วันตามลำดับ 12 วัน สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ คล้ายกับเนื้อสด คุณสมบัติการกั้นแก๊สก็มีผลกระทบต่อผลการเก็บรักษาของเนื้อปรุงสุกเช่น กัน แต่มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศสำหรับเนื้อปรุงสุก Guo Guangping และงานวิจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (18%CO21+30%N30) ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มีสิ่งกีดขวางสูง (PP /Slips/pa/evoh/pa/tie/pp) และ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ที่ มี สิ่ง กีดขวาง ต่ำ (pp/pp/tie/pa/tie/pp/pp) ต่อ คุณภาพ ของ เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง เนื้อย่าง ต่ำ สิ่ง สิ่ง กีดขวาง กีดขวาง เมื่อ เก็บ ไว้ ที่ (30 ± 45) ℃ พบ ว่า วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี กำแพงกั้น สูง เอื้อ ต่อ การ รักษา คุณภาพ ของ เนื้อย่าง การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ชะลอ การ เกิด ออกซิเดชัน ของ โปรตีน และ ไขมัน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ หมูปิ้ง หมูปิ้ง.

บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ และ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ข้อ ดี และ ข้อ เสีย ใน เอง เนื่อง จาก ผลิตภัณฑ์ เนื้อ ปรุง สุก ประเภท ต่าง ๆ และ อัตราส่วน ก๊าซ การ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ผล การ งาน งาน จะ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน บรรยากาศ ผล การ ใช้ งาน จะ กัน ดัง นั้น จึง ความ มาก บรรจุภัณฑ์ ใน บรรยากาศ บรรยากาศ ผล การ การ งาน จะ แตกต่าง กัน นั้น จึง มี มาก บรรจุภัณฑ์ ใน เลือก บรรยากาศ บรรยากาศ ผล การ การ การ งาน จะ แตกต่าง ดัง นั้น มี มาก มาก ใน ใน บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ผล การ การ การ การ ใช้ ' วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม กับ อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ ปรุง สุก โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ บาร์บีคิว. การ ศึกษา พบ ว่า บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ประสิทธิภาพ อย่าง มาก ใน การ ชะลอ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน ใน ปรุง สุก เมื่อ เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (70%N2+30%CO2) ved at sammenligne vakuumpakning og modificeret atmosfærepakning (①80% CO2+20%N2; ②60%CO2+20%O2+20%N2; ③0.4%CO+80%CO2+rest N2; ④1%CO+80%CO2+rest N2; ⑤0.5%CO+24% O2+50%CO2+rest N2; ⑥100%N2) on the อายุการเก็บของไส้กรอก ”piroski ” พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบรรจุแบบสุญญากาศ การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศไม่ได้ยืดหรือทำให้อายุการเก็บของไส้กรอกนี้สั้นลง อายุการเก็บรักษา และผลกระทบของกลุ่ม CO ต่อสีของไส้กรอกก็ใกล้เคียงกับการบรรจุแบบสุญญากาศและมีการดัดแปลง บรรจุภัณฑ์บรรยากาศ ขอแนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์สุญญากาศแทนบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศสำหรับไส้กรอก “ปิโรสกี”

เครื่องบรรจุบาร์บีคิวเนื้อรมควัน

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ ชดเชย ความ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ใน ระดับ หนึ่ง ยับยั้ง การ เน่า ของ จุลินทรีย์ เพิ่มเติม และ บรรเทา เสีย ของ การ สูญเสีย น้ำ จำนวน มาก ซึ่ง จาก แรง ดัน ต่ำ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ นัก ศึกษา ศึกษา ผล ของ มาก มาก จาก แรง ต่ำ ของ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ วิทยาศาสตร์ ศึกษา ศึกษา ผล กระทบ ของ ของ มาก จาก แรง ต่ำ ของ บรรจุภัณฑ์ นัก วิทยาศาสตร์ ศึกษา ผล กระทบ ของ ของ ของ มาก ' บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (5%O2+70%CO2+25%N2) และ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ต่อ ผล การ เก็บ รักษา ซอสเนื้อ หลัง ผ่าน ไป ไป 18 วัน ที่ 10 ° C จำนวน แบคทีเรีย ทั้งหมด ค่า ค่า tbars ค่า TVB- ค่า N และ ตัว บ่ง บ่ง ชี้ อื่น ๆ ดี กว่า กลุ่ม สุญญากาศ อย่าง มาก และ อายุ การ รักษา สามารถ ยืด อายุ ได้ ครึ่ง หนึ่ง มี ข้อ เสนอ แนะ ด้วย ว่า การ ผลิต จริง หาก ต้องการ ขาย ระยะ ระยะ สั้น สามารถ สามารถ สามารถ ผลิต ผลิต ผลิต หาก ต้องการ ขาย ใน ระยะ สั้น ใช้ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ เพื่อ ต้น การ ผลิต ผลิต หาก หาก ต้องการ ขาย ขาย ระยะ สั้น สามารถ ใช้ สุญญากาศ เพื่อ ลด การ ผลิต ผลิต หาก หาก หาก ต้องการ ขาย ขาย ขาย ระยะ สั้น สามารถ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ลด การ การ ผลิต ผลิต หาก หาก หาก ต้องการ ขาย ขาย ขาย ขาย ใน ' ระยะเวลาการขายยาวนาน ควรใช้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์และรับรองรสชาติของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบผลกระทบของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศและบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศที่มีความเข้มข้นของ CO2 ต่างกันสามระดับ (30%, 50% และ 80% และส่วนที่เหลือเติมด้วย N2) ต่อจุลินทรีย์และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ ”มอซิลลา” พบว่า 50% CO2 และ 80% CO2 ดัดแปลง บรรจุภัณฑ์บรรยากาศ แบคที เรียกรด แลคติค ซูโดโมแนส และ พืช ใน ลำ ใน บรรจุภัณฑ์ มี จำนวน น้อย กว่า ใน บรรจุภัณฑ์ และ ความ สามารถ ใน การ ทาง ประสาท สัมผัส เพิ่ม ' ของจุลินทรีย์ จึงแนะนำให้ใช้ CO32 มากกว่า 2% เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของ ” มอซิลลา ” แบคทีเรียกรดแลคติกเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเน่าเสียที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่บรรจุสูญญากาศ การศึกษา เปรียบเทียบผลกระทบของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศและบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (2%CO50+80%N2) ต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสของ Morcela de Arroz (ไส้กรอกเลือดข้าวชนิดหนึ่ง) และพบว่าความมันเงา รสชาติทั่วไป และความสด โดย รวม ของ เลือด ไส้กรอก จะ ดี กว่า ภาย ใต้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ ช่วย ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แลคติค และ พืช ใน ลำ ไส้ ช่วย อายุ อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา เก็บ การ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ การ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ การ การ การ การ การ เก็บ

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว

ภาพรวม

บรรจุภัณฑ์ผิวสุญญากาศ (VSP) หมายถึงการวางผลิตภัณฑ์บนกล่องผิวพลาสติกแข็งหรือพื้นผิวกระดาษแข็ง และปิดด้วยฟิล์มพลาสติกที่อุ่น สุญญากาศ วิธีการบรรจุหีบห่อที่ฟิล์มนิ่มห่อหุ้มผลิตภัณฑ์อย่างแน่นหนาและผนึกเข้ากับวัสดุพิมพ์

บรรจุภัณฑ์ แบบ ผิว มี ข้อดี ดัง ต่อ ไป นี้: (1) ลด ความ ชื้น และ ปริมาณ ออกซิเจน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ และ และ และ ปริมาณ ออกซิเจน ออกซิเจน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ และ และ และ ปริมาณ ออกซิเจน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ และ และ ปริมาณ ปริมาณ ออกซิเจน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ และ และ ปริมาณ ออกซิเจน ออกซิเจน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ และ และ ปริมาณ ออกซิเจน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (2) ฟิล์ม ใส แนบ สนิท กับ ตัว สินค้า ทำ. ง่าย ไม่ติดหลังจากนำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ และ สะดวกในการรับประทาน (3) ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ สะดวกและมีประสิทธิภาพ หลังจากดูดฝุ่นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะติดแน่นระหว่างฟิล์มพลาสติกกับพื้นผิว ทำให้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้ยาก และลดการสั่น สะเทือน และ ผล กระทบ จาก ภาย นอก ของ ผลิตภัณฑ์ ระหว่าง การ ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ เหมาะ มาก สำหรับ ผลิตภัณฑ์ แปร รูปลึก ต่าง ๆ

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศเนื้อรมัค

เพื่อ ให้ ได้ ผล บรรจุภัณฑ์ ที่ พอดี กับ ผิว ตาม ที่ ไว้ ควร เลือ กวัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ พอดี กับ รวม รวม ถึง ที่ พอดี กับ ผิวหนัง และ ด้าน ล่าง ใน ฟิล์ม ที่ เหมาะ กับ สำหรับ อาหาร เฉพาะ กับ กับ ผิวหนัง แผ่น ล่าง ใน ฟิล์ม ที่ เหมาะ กับ ร่างกาย อาหาร โดย เฉพาะ เฉพาะ กับ กับ แผ่น แผ่น ล่าง ใน ฟิล์ม ที่ กับ ร่างกาย สำหรับ โดย เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ กับ แผ่น ด้าน ด้าน ฟิล์ม ที่ กับ ร่างกาย สำหรับ โดย เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ ด้าน ด้าน ฟิล์ม ที่ กับ ร่างกาย อาหาร โดย เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ ' ได้ แก่ (1) ฟิล์ม ระบาย อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ ซึม ซึม ผ่าน สูง ขึ้น ง่าย เหมาะ สำหรับ อาหาร แช่ แข็ง แข็ง อากาศ เหมาะ เหมาะ เหมาะ สำหรับ อาหาร แช่ แข็ง แข็ง สูง เหมาะ เหมาะ สำหรับ สำหรับ อาหาร แช่ แข็ง แข็ง เหมาะ เหมาะ เหมาะ สำหรับ อาหาร แช่ แข็ง แข็ง แข็ง ) เหมาะ สำหรับ อาหาร สด แช่ เย็น ส่วน ใหญ่ ใช้ ใน เครื่อง บรรจุ ต่อเนื่อง อัตโนมัติ ฟิล์ม มี ความ โปร่งใส เทอร์โมพลาสติก ที่ ดี และ ความ เหนียว การ บรรจุภัณฑ์ อาหาร นั้น ยอดเยี่ยม และ ยืด อายุ เก็บ รักษา จาน ด้าน ล่าง ควร ปรับ ปรับ แต่ง แต่ง บรรจุภัณฑ์ อาหาร ยอดเยี่ยม ยืด การ เก็บ รักษา ด้าน ล่าง ควร ปรับ ปรับ แต่ง แต่ง แต่ง แต่ง แต่ง แต่ง ' ตามประเภทและรูปร่างของอาหาร รวมถึงแบบแบนและแบบถาด กะโหลกแบนทำจากแผ่นพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกผสมกระดาษ ประเภทถาดทำจากพลาสติกและมีรูปร่างที่แน่นอน วัสดุของแผ่นด้านล่างควรเป็น PS, PET และ PVC ปลอดสารพิษ เพื่อ ให้ ฟิล์ม และ กะโหลก ยึด ติดแน่น มี ความ แข็งแรง ใน การ ซีล ระดับ และ ลอก ลอก ออก ได้ ได้

การ ประยุกต์ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ผิว สุญญากาศ ใน ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ เนื้อย่าง

การศึกษาพบว่าสเต็กที่บรรจุถุงสูญญากาศมีความคงตัวของสีที่ดีกว่าสเต็กที่บรรจุสูญญากาศในวันที่ 5 แต่มีความคล้ายคลึงกับบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการดัดแปลงด้วยออกซิเจนสูง เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ การ สูญเสีย น้ำ เนื้อ วัว ใน บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ มี เนื้อ วัว ภาย ใต้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ออกซิเจน นั้น ค่อน ข้าง แย่ แง่ ของ แรง เฉือน ความ สามารถ ใน การ อุ้ม ความ นุ่ม ชุ่ม ชุ่ม ฉ่ำ ฯลฯ และ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ' วัว ภาย ใต้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ออกซิเจน สูง หลัง จาก ปรุง แล้ว มัน อาจ เปลี่ยน เป็น สี เนื่อง จาก การ ออก สี ก่อน เวลา อันควร กล่าว โดย ย่อ บรรจุภัณฑ์ แบบ นี่ เป็น ทาง เลือก ดี กว่า บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง สูง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นี่ เป็น เลือก ที่ ดี กว่า สุญญากาศ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ออกซิเจน สูง สูง บรรจุภัณฑ์ นี่ เป็น เลือก ที่ ดี บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ออกซิเจน สูง สูง สูง บรรจุภัณฑ์ ' และ บรรจุภัณฑ์ ผิว สุญญากาศ สำหรับ ชิ้น เนื้อ และ หมูสไลซ์ พบ ว่า บรรจุภัณฑ์ ช่วย ขจัด ข้อ บกพร่อง ของ การ น้ำ ผลไม้ จำนวน มาก และ ค่า ออกซิเดชัน ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ออกซิเจน สูง สรุป สำหรับ เนื้อ สด การ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ ' ผิว สูญญากาศ ช่วย ชดเชย ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ แบบ สุญญากาศ และ ดัดแปลง บรรยากาศ และ เป็น ทาง เลือก ที่ กว่า อย่าง ไร ก็ ใน ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ ผิว สุญญากาศ ถูก นำ มา ใช้ ลง ใน เนื้อ เนื้อ สัตว์ ปรุง สุก โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด โด ' ยส่วนใหญ่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์สไลู์ไลู์

วิธีการบรรจุอื่นๆ

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่

บรรจุภัณฑ์แบบแอ็คทีฟคือส่วนผสมของสารต้านแบคทีเรีย สารกำจัดออกซิเจน สารควบคุมความชื้นหรือ CO2 สารกำจัดกลิ่น ฯลฯ เทคโนโลยีการบรรจุแบบใหม่ ระบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานสามารถแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ: (1) ใส่สารออกฤทธิ์ในซองพิเศษ และ ใส่ ใน บรรจุภัณฑ์ พร้อม กับ อาหาร สาร ออก ฤทธิ์ สามารถ ดูด ซับส่วน ผสม ที่ ไม่ เอื้อ อำนวย ต่อ การ เก็บ รักษา เช่น เช่น เช่น ความ ความ ชื้น และ ผสม ที่ เป็น อันตราย อื่น ๆ เป็น ต้น ต้น รักษา อาหาร เช่น เช่น ที่ ที่ ที่ อื่น ๆ ๆ เป็น ต้น ต้น (2) สาร ออก ฤทธิ์ ถูก หลอม รวม เข้า กับ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ โดย การ ผสม การ เติม หรือ เคลือบ เช่น การ ทำ ซับ ฟิล์ม ฯลฯ และ ปล่อย สาร ออก ฤทธิ์ จะ จะ ทำ ทำ ทำ

บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟ ที่ ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ ใน ปัจจุบัน ประกอบ ด้วย: บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟ ออกซิไดซ์/ยับยั้ง ออกซิเจน แบบ แอคทีฟต้าน แบคทีเรีย บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟ ควบคุม บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟ กำจัด กลิ่น และ บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟประเภท อื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี นาโน บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟต้าน อนุมูล เป็น ต้น อย่าง ไร ก็ ตาม นอก จาก ยัง มี ปัญหา บาง เกี่ยว กับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ' งาน อยู่ สาร ออก ฤทธิ์ อาจ เป็น และ และ ย้าย ไป สู่ อาหาร นั้น บรรจุภัณฑ์ เชิง รุก สำหรับ ใช้ งาน เชิง พาณิชย์ จึง ต้อง ผ่าน การ การ การ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บาง ประเภท พิษ พิษ วิทยา กำหนด ปริมาณ และ วิธี การ อย่าง ไร บรรจุภัณฑ์ บาง ประเภท ประเภท พิษ วิทยา เพื่อ กำหนด และ วิธี วิธี เติม อย่าง ไร บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บาง ประเภท ประเภท ประเภท ' ที่ เป็น ถุง เล็ก ๆ อาจ ทำ ผู้ ผู้ เผล อ รับประทาน ได้ ดัง นั้น ควร ทำ เครื่อง ให้ ดี การ ศึกษา พบ ' ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ รักษา ลักษณะ ทาง ประสาท สัมผัส ไว้ โดย อย่าง ยิ่ง ความ อ่อนโยน และ การ โดย รวม แม้ ว่า การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ แอคทีฟ ใน ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ ใน ประเทศ ฉัน ยัง ไม่ เป็น ที่ นิยม แต่ แต่ ผู้ ผู้ แอคทีฟ ใน เนื้อ ใน ของ ฉัน ยัง เป็น ที่ นิยม แต่ แต่ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ' คน ก็ ค่อย ๆ ให้ ความ สนใจ กับ คุณภาพ และ ความ ปลอด ภัย อาหาร ซึ่ง จะ ทำ ให้ บรรจุภัณฑ์ แอคทีฟ มี โอกาส ใน การ พัฒนา ใน วง วง กว้าง กว้าง วง ให้ มี ใน การ พัฒนา ใน วง กว้าง กว้าง

บรรจุภัณฑ์ชาญฉลาด

บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ หมาย ถึง บรรจุภัณฑ์ ที่ ควบคุม ระบุ และ ตัดสิน ปัจจัย ด้าน แวดล้อม รอบ ๆ อาหาร ใน ภาชนะ ได้ สามารถ ให้ พา รามิเตอร์ ที่ สำคัญ อุณหภูมิ ความ ชื้น ชื้น ดัน เวลา และ ระดับ ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ ข้อมูล ข้อมูล ชื้น ดัน เวลา และ ระดับ ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ให้ ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ดัน เวลา และ ระดับ ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ให้ ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ดัน เวลา การ ผนึก ใน เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ให้ ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ' ที่ มี คุณภาพ อายุ การ เก็บ รักษา อาหาร อำนวย สะดวก ให้ บริโภค ใน การ ซื้อ ที่ ปลอด ภัย อำนวย ความ สะดวก ใน การ เก็บ อาหาร ให้ การ การ โอกาส ทาง การ การ ตลาด เป็น วง กว้าง อัจฉริยะ อาหาร ให้ การ การ โอกาส โอกาส ทาง การ ตลาด เป็น กว้าง บัตร แสดง บรรจุภัณฑ์ สามารถ ให้ ให้ การ การ การ การ การ การ ' เปลี่ยนแปลง ของ อุณหภูมิ ความ สมบูรณ์ ของ บรรจุภัณฑ์ การ ปนเปื้อน จุลินทรีย์ และ ความ สด สามารถ ให้ ข้อมูล ๆ เช่น ที่ มา และ วิธี การ ใช้ งาน ผ่าน ข่าวกรอง ได้ ตาม สามารถ แบ่ง ออก การ์ด บ่ง ชี้ เวลา still บ่งชี้ความสด, การ์ดบ่งชี้การรั่วไหล, การ์ดบ่งชี้เชื้อโรค, ไบโอเซนเซอร์ ฯลฯ ตามตำแหน่งในบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็นการ์ดคำแนะนำการใช้งานภายนอกและ การ์ดแนะนำการใช้งานภายใน บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะยังสามารถติดตาม อาหาร ใน ห่วง โซ่ อุปทาน ผ่าน ระบบ ตรวจสอบ ระหว่าง การ จัด เก็บ และ ขนส่ง เพื่อ ป้องกัน อาหาร เสียหาย หรือ ถูก ขโมย

นัก วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบ ศักยภาพ ของ เซ็นเซอร์ แบบ ใช้ แล้ว ทิ้ง ที่ ใช้ สำหรับ ใช้ ใน เนื้อ ดิบ สุก ที่ บรรจุ สุญญากาศ และ แฮมหั่น บาง ๆ บรรจุ หีบ ห่อ ดัดแปลง บรรยากาศ และ ว่า ว่า อาหาร ที่ ที่ ที่ หีบ หีบ ที่ ดัดแปลง บรรยากาศ และ พบ ว่า อาหาร สัมผัส โดย ตรง กับ ให้ ออกซิเจน หีบ ที่ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ และ และ ว่า อาหาร ที่ สัมผัส ตรง กับ เซ็นเซอร์ ออกซิเจน หีบ ที่ และ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ และ และ และ ว่า อาหาร ที่ โดย ตรง เซ็นเซอร์ ออกซิเจน ออกซิเจน ที่ ที่ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ และ และ และ และ พบ ' กิจ วัตร ที่ เกี่ยวข้อง เมื่อ เวลา ผ่าน ไป การ วิเคราะห์ เฮดสเปซ การ ใช้ ตัว. ชี้ อัจฉริยะ มี สามารถ ใน การ ทำ ซ้ำ ที่ มาก สำหรับ การ ซีด จาง ใน ทดลอง ภาย ใต้ สภาวะ การ เกิด ขึ้น ของ เทคโนโลยี อัจฉริยะ ผู้ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ เป็น เป็น มิตร กับ สิ่ง แวดล้อม สัมพันธ์ อัจฉริยะ ผู้ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และ และ บรรจุภัณฑ์ เป็น มิตร กับ แวดล้อม มาก ขึ้น ความ ระหว่าง ผู้ ผู้ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ' ตอบสนอง ความ ต้องการ ของ ระบบ โลจิสติกส์ สมัย ใหม่ และ เพิ่ม ขีด ความ ใน การ แข่งขัน ของ องค์กร เป็น เนื้อ สัตว์ สด และ ปรุง สุก ใน รวม ถึง วิธี บรรจุภัณฑ์ ของ ผลิตภัณฑ์ บาร์บีคิว รม ควัน มี ศักยภาพ ใน การ พัฒนา พัฒนา มาก มาก รวม ถึง บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่ รม ควัน ศักยภาพ ใน การ พัฒนา พัฒนา มาก มาก มาก มาก มาก มาก ' ขึ้น

สรุป

ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน และ บาร์บี คิว มี แนวโน้ม ที่ จะ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน และ การ ปนเปื้อน เชื้อ จุลินทรีย์ ใน ระหว่าง การ รักษา รักษา และ ขาย ซึ่ง จะ ส่ง ผล คุณภาพ และ อายุ เก็บ รักษา ส่ง ผล รัศมี การ มี จะ จะ ส่ง ต่อ และ อายุ เก็บ รักษา ส่ง ผล ให้ การ ขาย มี มี จะ จะ ต่อ ต่อ และ อายุ เก็บ รักษา ผล ให้ รัศมี ขาย มี มี มี มี จะ ต่อ คุณภาพ คุณภาพ เก็บ รักษา ผล ให้ รัศมี ขาย มี มี มี มี มี มี คุณภาพ คุณภาพ เก็บ รักษา ผล ให้ การ ขาย มี มี มี มี มี มี มี ' ขนาด เล็ก มาก บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม วิธี การ สำคัญ ใน การ รับ คุณภาพ และ ยืด อายุ การ เก็บ อย่าง ไร ก็ ตาม วิธี การ บรรจุภัณฑ์ แตกต่าง กัน มี มี ดี และ ข้อ เสีย ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม และ เนื้อย่าง และ แตกต่าง จาก จาก มี ดี และ ข้อ เสีย ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม และ เนื้อย่าง และ มาก จาก จาก จาก จาก จาก ดี และ ข้อ เสีย ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม และ เนื้อย่าง และ มาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก ดี และ สำหรับ เนื้อรม ควัน เนื้อย่าง และ มาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก ' เนื้อ สด ที่ มี การ ศึกษา เพิ่มเติม ใน แง่ ของ วัสดุ และ ผล กระทบ ใน การ ใช้ งาน จาก นี้ ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม และ เนื้อย่าง จะ เสียหาย ระหว่าง การ แปร รูป สาร เป็น อันตราย โพลีไซคลิก โพลีไซคลิก อะ โรมาติก ไฮโดรคาร์บอน และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ' เฮเทอโรไซคลิก เอมีน ระหว่าง การ จัด เก็บ การ ขนส่ง และ การ ขาย สาร ที่ อันตราย จะ แทรกซึม จาก พื้น ไป ยัง ด้าน ใน ของ ผลิตภัณฑ์ การ ศึกษา ว่า การ ดูด ซับ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ สามารถ ลด สาร สาร โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ สาร สาร สาร สาร สาร โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ โพลีไซ ' คลิก อะ โรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ใน อาหาร และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ โพลีเอทิลีน ความ หนาแน่น ต่ำ ลด ปริมาณ เบนโซไพรีน ใน หนัง ได้ ดัง นั้น การ เลือก วิธี การ หีบ ห่อ ให้ เหมาะสม กับ เนื้อรม เนื้อรม ควัน และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ' ไม่เพียงช่วยปรับปรุงคุณ ภาพ ของ เนื้อ เท่า นั้น แต่ ยัง ช่วย ลด ปริมาณสาร อันตราย อีก ด้วย ด้วย

ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ เป็น วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ที่ ใช้ กัน มาก สุด สำหรับ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ ปรุง สุก คัดกรอง วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ คุณสมบัติ กั้น อากาศ สาร อะ โรมาติก และ แสง อย่าง เป็น เรื่อง อย่าง อย่าง ยิ่ง สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ' บรรยากาศ สิ่ง สำคัญ ยิ่ง คือ ต้อง ศึกษา ผล กระทบ ส่วน ประกอบ ก๊าซ ต่าง ๆ และ ของ ก๊าซ ที่ ต่อ การ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน ชี้ ใช้ แอคทีฟ แอคทีฟ และ ตัว ชี้ ชี้ วัด ทาง ประสาท สัมผัส การ ชี้ ใช้ แอคทีฟ แอคทีฟ และ และ ตัว ชี้ วัด ทาง สัมผัส อย่าง ไร ตาม ประยุกต์ ใช้ ใช้ แอคทีฟ แอคทีฟ แอคทีฟ แอคทีฟ แอคทีฟ แอคทีฟ ' และ บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ ใน ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ ปรุง สุก จำเป็น ได้ รับ การ พัฒนา ต่อ ไป ปัจจุบัน การ วิจัย เกี่ยว กับ ความ หลากหลาย ของ จุลินทรีย์ และ อายุ การ เก็บ ของ ผลิตภัณฑ์ เนื้อรม ควัน เนื้อย่าง ด้วย วิธี บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ต่าง ยัง การ การ ของ ผลิตภัณฑ์ ควัน และ เนื้อย่าง ด้วย การ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ต่าง ๆ ยัง ยัง การ ของ ผลิตภัณฑ์ ควัน และ เนื้อย่าง วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ต่าง ๆ ยัง ยัง ยัง การ ' มี ข้อ จำกัด อยู่ มาก การ วิจัย เชิง ลึก เกี่ยว กับ สิ่ง เหล่า มี ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน ปรับปรุง คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ และ อายุ อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา เก็บ การ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ การ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ การ การ การ การ การ เก็บ

เลื่อนไปด้านบน