ภาพรวมบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดบยง

ผัก และ ผลไม้ สด เป็น ส่วน สำคัญ ของ อาหาร ของ มนุษย์ การ เก็บ รักษา ระหว่าง การ เก็บ และ การ ขนส่ง มี ความ อย่าง อย่าง ยิ่ง ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ อายุ การ เก็บ ผัก และ ผลไม้ สด อย่าง มาก ลด ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ยืด การ เก็บ ผัก และ ผลไม้ สด ได้ มาก และ ลด ลด ดัดแปลง ดัดแปลง ยืด ยืด การ เก็บ ผัก และ สด ได้ อย่าง และ ลด ลด ลด ลด ดัดแปลง ยืด อายุ อายุ ผัก และ สด ได้ อย่าง และ ลด ลด ลด ลด ลด ลด อายุ อายุ ผัก และ สด ได้ มาก และ ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ' ขยะ อาหาร บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ขึ้น อยู่ กับ ความ แตกต่าง การ เปลี่ยนแปลง ใน การ หายใจ ของ และ ผัก สด และ การ ผ่าน ของ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ ปรับ ปริมาณ ออกซิเจน คาร์บอนได ออกไซด์ ภาย ใน แบบ ไดนามิก ชะลออัตรา หายใจ หายใจ ของ และ ปริมาณ ปริมาณ คาร์บอนได ออกไซด์ ใน บรรจุภัณฑ์ แบบ ไดนามิก การ หายใจ หายใจ ของ ผัก และ และ ปริมาณ คาร์บอนได ออกไซด์ ใน บรรจุภัณฑ์ แบบ ชะลออัตรา การ หายใจ ของ ผัก และ และ และ ปริมาณ ' ผลไม้ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ และ การ สร้าง เอทิลีน ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ผลไม้ และ ผัก ผัก

ผล กระทบ และ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ได้ รับ ผล จาก หลาย ปัจจัย ได้ แก่ อัตรา หายใจ ของ ผลิตภัณฑ์ ผัก และ องค์ องค์ ประกอบ ก๊าซ ลักษณะ ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ จุบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ ใน เก็บ รักษา ความ ชื้น บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง สามารถ ของ ของ ฟิล์ม ความ อุณหภูมิ ใน เก็บ รักษา ความ ชื้น ฯลฯ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ สามารถ ของ ของ ความ ความ อุณหภูมิ ใน เก็บ รักษา ชื้น ฯลฯ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ จุบรรจุภัณฑ์ จุบรรจุภัณฑ์ เก็บ รักษา ชื้น ฯลฯ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ รักษา รักษา ฯลฯ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ ' นำ มา ใช้ กับ ผัก และ ผลไม้ สดหลากหลาย ชนิด รวม ทั้ง ผลไม้ และ สดหั่น เช่น แคนตาลูป แอปเปิ้ล องุ่น สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แครอท มะเขือ เทศ ขึ้น ฉ่าย ผัก กาด และ และ บร็อคโคลี่ และ และ กาด กาด ผัก ผัก ผัก กาด และ บร็อคโคลี่ บร็อคโคลี่ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดบรรยากาศปกาศป

ปัจจัย ที่ มี ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด

คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ของ ผัก และ ผลไม้ สด ใน บรรยากาศ ดัดแปลง ขึ้น อยู่ กับ กับ วัสดุบรรจุภัณฑ์, อัตราส่วนก๊าซ, อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย

วัสดุบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศของผลไม้และผักสด วัสดุบรรจุภัณฑ์ MAP ต้องมีคุณสมบัติกั้นก๊าซสูงเพื่อให้แน่ใจว่าก๊าซผสมในบรรจุภัณฑ์ไม่รั่วไหล ด้วยการพัฒนาวัสดุพอ ลิเมอร์ ฟิล์ม โพลีเมอร์ ถูก นำ มา ใช้ มาก ขึ้น ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง ใน โพลิเอทิลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (pp) โพลิไวนิลคลอไร ด์ (PVC) โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) โพลีสไตรีน ที่ เน้น แกน สอง แกน แกน (BOPS) โพลีสไต รีน (PS)) ฟิล์ มหด โพลีบิวทา ได อีน (Pb) ฟิล์ม ยืด เอทิลีน เอทิลีน ไวนิล ฟิล์ม ฟิล์ม อะซิเตทโค อะซิเตทโค ยืด ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ต้น ต้น ต้น ต้น เป็น เป็น ฟิล์ม โพลีเมอร์ ที่ ใช้ กัน ไป ไป บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน ใน วัสดุ กัน กัน ทั่ว ไป ไป บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน การ การ โพลีเมอร์ กัน ทั่ว ไป ใน บรรจุภัณฑ์ ใน ใน การ ผลิต ผลิต สามารถ ใช้ เทคโนโลยี กระบวน การ และ ส่วน ผสม ใน การ บรรจุ ที่ แตกต่าง เพื่อ ผลิต วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม ต่อ ไป นี้ แสดง รายการ คุณสมบัติ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ทั่ว ทั่ว ไป ไป ไป ทั่ว อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ทั่ว

วัสดุบรรจุภัณฑ์การซึมผ่านของไอน้ำ WVP (g/m2▪ง)อัตราการส่งผ่านออกซิเจน OTR (ซม.3/m2▪d▪atm) CO2 อัตราการส่ง (ซม.3/m2▪d▪atm)อุณหภูมิหลอมเหลว (℃)
LDPE6 ~ 23.23900 ~ 130007700 ~ 77000105 ~ 115
LLDPE16 ~ 317000 ~ 930015105 ~ 43165122 ~ 124
HDPE4 ~ 10520 ~ 40003900 ~ 10000128 ~ 138
พีวีซี30 ~ 40150 ~ 350450 ~ 1000212
PVDC1.5 ~ 58 ~ 2650 ~ 150160 ~ 172
PS100 ~ 125500018000
Et kæledyr50 ~ 100255 ~ 510245 ~ 265

การ ศึกษา จำนวน มาก ได้ ชี้แจง คุณสมบัติ การ ถ นอมรักษา ของ ต่าง ๆ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ และ สด ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง การ ศึกษา บาง ชิ้น ใช้ พลาสติก แรป โพลีเอทิลีน ชนิด ๆ เพื่อ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ still ของ การ เกิด สี น้ำตาล กิจกรรม ของ ที่ ที่ ทาง สรีรวิทยา และ เนื้อหา สาร ที่ เสื่อม สภาพ จะ กว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ ไม่ ได้ บรรจุ ห่อ ซึ่ง ของ สามารถ อายุ การ รักษา รักษา คง ไว้ การ รักษา ได้ ห่อ ของ ของ ยืด อายุ การ รักษา และ คง ไว้ การ รักษา ได้ คุณภาพ ซึ่ง ของ สินค้า สินค้า อายุ การ เก็บ รักษา คง ไว้ การ รักษา ได้ คุณภาพ ซึ่ง ของ สินค้า สินค้า สินค้า การ การ รักษา คง ไว้ การ รักษา ได้ คุณภาพ ของ ของ สินค้า สินค้า สินค้า การ การ รักษา คง ไว้ การ รักษา กว่า คุณภาพ ของ ของ สินค้า สินค้า อายุ '

จาก การ ศึกษา ที่ เกี่ยวข้อง พบ ว่า บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ ความ หนา ต่าง กัน ของ ฟิล์ม ผล อย่าง มาก ต่อ คุณภาพ เก็บ เก็บ รักษา พีช การ กำหนด ปริมาณ น้ำตาล อัตรา การ สูญเสีย ปริมาณ กรด ที่ ไต ได้ และ เปลี่ยนแปลง กำหนด กำหนด ปริมาณ ทั้งหมด การ สูญเสีย ปริมาณ กรด ที่ ไต เตรท และ การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง กำหนด กำหนด ทั้งหมด ทั้งหมด การ สูญเสีย ปริมาณ กรด ไต เตรท ได้ การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง กำหนด ทั้งหมด อัตรา อัตรา ปริมาณ กรด ไต เตรท ได้ การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง อัตรา อัตรา ปริมาณ กรด ไต เตรท และ การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ' ในส่วนของปริมาตรของ O2 และ CO2 ในบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศสามารถรักษาน้ำผึ้งได้อย่างมีนัยสำคัญ ลูกพีชสามารถไตเตรทระดับกรดและยับยั้งการลดปริมาณน้ำตาลทั้งหมด

วัสดุบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

วัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่

ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน เป็น หนึ่ง ใน สาเหตุ หลัก การ การ เสีย ของ อาหาร ดัง การ ใช้ วัสดุ ฟิล์ม ที่ ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ เพื่อ บรรจุผลไม้ และ สด จึง งาน ค่อย กลาย เป็น ใน ใน ไม่ กี่ ที่ ผ่าน มา สด งาน งาน ๆ กลาย เป็น ใน ช่วง ไม่ กี่ ที่ ผ่าน มา ใช้ จึง งาน ต้าน ค่อย กลาย เป็น เทรนด์ ใน ไม่ กี่ ที่ ผ่าน มา ใช้ จึง งาน ต้าน ต้าน ต้าน เป็น เป็น ใน ไม่ กี่ ที่ ผ่าน ฟิล์ม ใช้ งาน งาน ต้าน ต้าน ต้าน เป็น เป็น ใน ไม่ กี่ ที่ ผ่าน ที่ ใช้ งาน งาน ต้าน ต้าน กลาย ' อนุมูล อิสระ คือ การ เพิ่ม สาร ต้าน อิสระ อิสระ ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และ ภาย ใน หรือ พื้นที่ หนึ่ง สาร ต้าน อนุมูล อิสระ ใช้ งาน ช้า อยู่ ใน วัสดุ สามารถ สามารถ ปล่อย ออก ภาย ใน บรรจุภัณฑ์ ใช้ ช้า ช้า ภาย ใน วัสดุ สามารถ ถูก ปล่อย ออก ภาย ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ งาน ช้า ลง อยู่ ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ ปล่อย ออก ภาย ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ งาน ช้า ลง ลง ลง วัสดุ วัสดุ สามารถ ปล่อย ออก ภาย ใน ใน ที่ ช้า ช้า ลง ลง ลง วัสดุ วัสดุ สามารถ ปล่อย ออก ภาย ใน อัตรา ที่ ช้า ช้า ลง ลง ใน ' เพื่อป้องกันมลพิษทางอาหาร

การ พัฒนา อย่าง รวดเร็ว ของ นาโนเทคโนโลยี ทำ ให้ เกิด วิธี การ ใน ด้าน การ เก็บ รักษา อาหาร การ วิจัย บรรจุภัณฑ์ อาหาร สดดัดแปลง การ การ เติม สามารถ ปรับปรุง คุณสมบัติ ทาง กล สามารถ ใน การ สลาย ทาง ชีวภาพ และ ต้าน เชื้อ ของ คุณสมบัติ คุณสมบัติ ทาง ความ ใน การ สลาย ทาง ชีวภาพ และ คุณสมบัติ เชื้อ แบคทีเรีย ของ ของ คุณสมบัติ คุณสมบัติ ความ ความ ใน การ สลาย ทาง และ คุณสมบัติ ต้าน แบคทีเรีย ของ ของ ของ ของ คุณสมบัติ ความ สามารถ สามารถ สลาย ทาง และ คุณสมบัติ ต้าน แบคทีเรีย ของ ของ ของ ของ ของ ของ สามารถ สามารถ สลาย ทาง และ คุณสมบัติ เชื้อ แบคทีเรีย ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ' ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ แบบ ดั้งเดิม มี ควบคุม การ. พื้น ผิว ขึ้น รูป ฟิล์ม บาง ประเภท สำหรับ ฟิล์ม ยึด นาโน และ มี ค่อน ค่อน ข้าง

อัตราส่วนผสมของแก๊ส

อัตราส่วนส่วนผสมของแก๊ส หมายถึง อัตราส่วนการผสมของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนในบรรยากาศดัดแปลง สำหรับผักและผลไม้ ความเข้มข้นของ O2 และ CO2 ในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราการหายใจ บรรจุภัณฑ์สูญญา กาศ สามารถ ยับยั้ง การ หายใจ และ ปฏิกิริยา แต่ ไม่ เหมาะ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ และ ผัก สด เนื่อง จาก หายใจ แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ของ ผัก ผลไม้ จะ จะ การ เน่า เสีย ผัก และ ผลไม้ สด บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ ผลไม้ จะ เน่า เสีย ผัก และ ผลไม้ ' ชดเชย ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ปรับปรุง อายุ เก็บ รักษา ผัก สด ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

ส่วนผสมก๊าซบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบารยบารศ

การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ เพื่อ ให้ สด สด การ วัด และ ประเภท การ หายใจ และ อัตรา ของ การ ทดสอบ แสดง ให้ ' เป็น บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ พารามิเตอร์ เหมาะสม ที่ สุด สำหรับ อุณหภูมิ ใน จัด เก็บ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ เห็ด บรรยากาศ อุณหภูมิ ใน การ เก็บ ' เข้มข้นของการหายใจต่ำสุดและมีผลในการเก็บรักษาที่ดีที่สุด ความเข้มข้นของ CO6 ที่สูงสามารถรักษาความสมบูรณ์ของผนังเซลล์ของ Pleurotus eryngii ได้ดีขึ้น และรักษาปริมาณโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์จากผนังเซลล์ ให้สูงขึ้น

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

อุณหภูมิ ใน การ เก็บ รักษา มี สัมพันธ์ อย่าง ใกล้ชิด กับ การ หายใจ ผลไม้ และ ผัก สด ดัง นั้น ส่ง ผล กระทบ โดย ตรง ต่อ อายุ เก็บ รักษา ผัก ผัก ผลไม้ สด ใน บรรจุภัณฑ์ มี บรรยากาศ ที่ อุณหภูมิ สูง เก็บ ผลไม้ ผลไม้ ผัก ผลไม้ สด ใน บรรจุภัณฑ์ มี บรรยากาศ ที่ อุณหภูมิ สูง และ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ สด ใน บรรจุภัณฑ์ มี บรรยากาศ ที่ อุณหภูมิ สูง และ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ สด ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง อุณหภูมิ สูง และ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ' มี การ หายใจ และ การ เผา ผลาญ แข็งแรง แข็งแรง เปลี่ยนแปลง ทาง สรีรวิทยา อย่าง การ สูญเสีย น้ำ อย่าง รวดเร็ว คุณภาพ ของ ผัก และ ผลไม้ ลด ลง อุณหภูมิ ต่ำ สรีรวิทยา เกิน อาจ เกิด เสียหาย เสียหาย ความ เย็น ผล ให้ การ อุณหภูมิ สรีรวิทยา สรีรวิทยา ไป อาจ เกิด เสียหาย จาก ความ เย็น ผล ให้ การ ทาง ต่ำ สรีรวิทยา ไม่ เกิน อาจ เกิด ความ เสียหาย ความ เย็น ผล ให้ การ ทาง ต่ำ สรีรวิทยา ไม่ ไม่ ไม่ เกิด เกิด เสียหาย ความ เย็น ผล ให้ เผา ทาง สรีรวิทยา สรีรวิทยา ไม่ ไม่ ไม่ เกิด เกิด เสียหาย ความ เย็น ผล ให้ ผลาญ ทาง สรีรวิทยา สรีรวิทยา ไม่ ไม่ อาจ ' สมดุล และ ทำ ให้ ผัก และ มี อายุ สั้น ลง การ ระบาย ร้อน ใน ระดับ ปาน สามารถ ลด การ หายใจ เหลือ ค่า ต่ำ สุด ที่ ส่ง ส่ง สัมผัส ที่ ที่ ที่ ที่ ปกติ ปกติ ทาง ทาง สรีรวิทยา สรีรวิทยา ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง ทาง โภชนาการ โภชนาการ สัมผัส ที่ ที่ ที่ งาน ปกติ ทาง สรีรวิทยา ยับยั้ง บริโภคสาร อาหาร และ ทาง โภชนาการ โภชนาการ สัมผัส สัมผัส ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ปกติ ปกติ สรีรวิทยา ยับยั้ง การ อาหาร และ ทาง โภชนาการ สัมผัส สัมผัส สัมผัส ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ' ดี ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่เหมามจสมาะส อัตราส่วนผสมของแก๊ส og อุณหภูมิในการจัดเก็บ ผักและผลไม้หลายชนิดในบรรจุภัาาฑ์ัาก์

Produktetอัตราส่วนผสมของแก๊สอุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃)
แอปเปิล2~3 % โอ2/1~2% CO2/97~95% ไม่มี20 ~ 5
สตรอเบอร์รี่10 % โอ2/15~20% CO2/70~75% ไม่มี20 ~ 5
ลูกแพร์2~5 % โอ2/3~10% CO2/85~95% ไม่มี25 ~ 13
บร็อคโคลี1~2 % โอ้2/5~7% CO2/91~94% ไม่20 ~ 5
ผักกาดหอม2~5 % โอ2/0~2% CO2/93~98% ไม่20 ~ 5
เห็ด10~15% CO2/85~90% ไม่มี20 ~ 5
มะเขือเทศ3~5 % โอ2/95~97% ไม่มี25 ~ 13
ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

นอก จาก ปัจจัย ข้าง ต้น แล้ว คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ผลไม้ และ ผัก สด ยัง ขึ้น กับ ปัจจัย ต่าง ๆ เช่น การ การ หายใจ ผัก และ ผลไม้ น้ำหนัก ของ และ ผลไม้ ความ ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ การ ผ่าน ของ และ ผลไม้ ผลไม้ น้ำหนัก ผัก ผลไม้ ความ ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ การ ซึม ของ อากาศ และ และ ผลไม้ ผลไม้ ผัก ผัก ผลไม้ ความ ของ ฟิล์ม การ ซึม ผ่าน อากาศ และ และ และ และ ผลไม้ ผัก และ และ ของ ฟิล์ม การ ซึม ผ่าน อากาศ และ และ และ และ และ และ และ และ ของ ฟิล์ม การ ซึม ของ อากาศ และ และ และ และ และ และ และ ' พื้นที่ ผิว ของ คอนเทนเนอร์ ซึ่ง ต้อง พิจารณา ให้ ถี่ ถ้วน ก่อน เปิด โครงการ โครงการ

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

วิธี การ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด

เนื่อง จาก ความ หลากหลาย ของ ผัก และ ผลไม้ และ ความ ซับซ้อน ของ สภาพ แวดล้อม การ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด จึง เป็น โครงการ ที่ ซับซ้อน กระบวน การ ทั่ว ไป มี ดัง นี้ นี้ นี้ นี้ การ กระบวน กระบวน กระบวน การ ไป มี ดัง นี้:
(1) ขั้น แรก กำหนด สภาพ แวดล้อม เป้า หมาย ที่ ปรับ เปลี่ยน บรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ ที่ สามารถ ยืด อายุ เก็บ รักษา ได้ มาก สุด ข้อมูล ข้อมูล สามารถ รับ ได้ โดย สุด หรือ โดย โดย ทดลอง ทดลอง เบื้อง เพื่อ ได้ ส่วน ดัดแปลง ได้ ถูกต้อง สุด หรือ หรือ โดย การ ทดลอง เบื้อง เพื่อ ให้ ได้ ส่วน ดัดแปลง ที่ ถูกต้อง ที่ สุด สุด หรือ หรือ ' ของผักและผลไม้
(2) หลัง จาก กำหนด สภาพ แวดล้อม เป้า หมาย ที่ ปรับ เปลี่ยน บรรยากาศ ขั้นตอน ต่อ ไป คือ กำหนด ความ ฉลาด ทาง หายใจ และ อัตรา อัตรา หายใจ ของ ผลไม้ สด การ สร้าง แบบ ใน สภาพ สภาพ แวดล้อม เป้า ซึ่ง สามารถ ทำ วัด ผลไม้ การ สร้าง แบบ แบบ ใน สภาพ แวดล้อม เป้า หมาย สามารถ ทำ ได้ วัด วัด ทดลอง ' จำลองการหายใจของผลไม้สด เทรนด์กถูดากก
(3) กำหนด พารามิเตอร์ ที่ เกี่ยวข้อง ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ คุณ สามารถ กำหนด ความ ข้อมูล จำเพาะ และ การ บรรจุผลไม้ และ ผัก ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ได้ ก่อน จาก นั้น จึง การ การ ซึม ของ ก๊าซ ของ บรรจุภัณฑ์ ที่ ต้องการ ตาม ความ เข้มข้น เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ของ ของ เข้มข้น ความ ความ เข้มข้น เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ' ก๊าซ เป้า หมาย และ อัตรา การ หายใจ ของ ผัก และ ผลไม้ แล้ว ค้นหา วัสดุ ที่ ใกล้เคียง กับ ค่า อุดมคติ มาก ที่ ที่
(4) จำเป็น ต้อง มี การ ทดสอบ ยืนยัน การ ตรวจสอบ ประกอบ. ผลไม้ บรรจุ หีบ ห่อ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ หรือ ไม่ หาก ผล การ ตรง ตาม วัตถุประสงค์ พารามิเตอร์ บรรจุภัณฑ์ ออก แบบ ไว้ จะ ถูกต้อง มิ ฉะนั้น จะ ทำ ซ้ำ การ ออก พารามิเตอร์ และ การ การ ตรวจสอบ ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง '

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้าดดาาดู

หลัง จาก กำหนด ปัจจัย อื่น ๆ ทั้งหมด ที่ ส่ง ผล ต่อ. เครื่องบรรจุภัณฑ์ เราผลิตและจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ MAP ประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ผลไม้และผักสด ตามข้อกำหนดของเครื่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ :

1. เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยาศฉ ถาดแข็ง og ฟิล์มปิดผนึกด้านบนแบบยืดหยุ่น: หน้าสินค้า.

เครื่องซีลถาดเครื่องบรรจุภัณฑารAP420ดดารก

2. เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง og เครื่องซีลปากถุงแบบหมุนสำเร็จรูป ด้วยฟังก์ชันเติมแก๊ส ใช้ ถุงสูญญากาศสำเร็จรูป: เครื่อง นี้ ยัง ใช้ กระบวน การ เติม ก๊าซ สูญญากาศ เพื่อ แทน ที่ ภาย ใน ถุง ด้วย ไนโตรเจน หรือ ผสม เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา และ ผลไม้ สด วิดีโอ ต่อ นี้ สำหรับ สำหรับ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ '

3. เครื่องห่อไหล HFFS ด้วย ฟังก์ชัน การ ล้าง. สำหรับเครื่องห่อกระแส HFFS

เครื่องห่อไหลแนวนอน

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


=

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน